JURIDISCH ADVIES

WIJ NEMEN STANDPUNT IN

Onze consultants helpen u graag verder met het opstellen, optimaliseren en reviewen van uw contracten, policies en andere documenten, het berekenen van ontslagvergoedingen en ontslagkosten, het beantwoorden van al uw sociaal-juridische vragen,…

U krijgt van ons geen uitgebreide theorieën, maar concrete en praktisch bruikbare antwoorden.

Ons team volgt alle wetswijzigingen, relevante rechtspraak en tendensen op de voet en beschikt over een uitgebreide parate kennis in zowat alle domeinen van de sociale wetgeving. Hierdoor zijn wij in staat u snel en praktisch advies te geven, rekening houdend met alle bestaande mogelijkheden en uitzonderingen.

Flexius denkt mee met u en zoekt voor u naar praktische oplossingen.

Onze consultants werken transparant en geven u naast een concreet advies de nodige tools om in de toekomst ook zelf aan de slag te kunnen gaan.

Wil u zelf een beter inzicht krijgen in het kluwen van regels waar uw onderneming rekening mee moet houden, dan kan Flexius voor u een analyse en synthese maken in een praktisch handboek op maat van uw onderneming.

ENKELE ACTUELE TOPICS

Waarvoor kan u zoal op Flexius beroep doen?

Is uw arbeidsreglement up to date?

Zodra u 1 werknemer in België tewerkstelt, bent u verplicht een arbeidsreglement op te stellen. Bij een controle vanwege de inspectiediensten, is het arbeidsreglement vaak een van de eerste documenten die worden opgevraagd.

Het arbeidsreglement moet verplicht een aantal vermeldingen bevatten. Daarnaast staat het de werkgever vrij een aantal concrete afspraken in het arbeidsreglement op te nemen, uiteraard mits het naleven van de procedure tot aanpassing van het arbeidsreglement.

Meer en meer stellen wij vast dat werkgevers het belang inzien van een arbeidsreglement dat niet alleen voldoet aan de wettelijke vereisten, maar dat tegelijkertijd een aantal afspraken concretiseert en op die manier afdwingbaar maakt.

 • Bevat uw arbeidsreglement alle verplichte vermeldingen ?
 • Bevat uw arbeidsreglement de nodige aanpassingen ingevolge het eenheidsstatuut ?
 • Bevat uw arbeidsreglement de nodige aanpassingen ingevolge de gewijzigde welzijnswetgeving ?
 • Is uw arbeidsreglement inspectie-proof ?
 • Is uw arbeidsreglement geoptimaliseerd waar mogelijk?
 • Laat uw arbeidsreglement flexibel werken toe ?
 • Laat uw arbeidsreglement bepaalde controles van de werknemers toe (gebruik van internet & e-mail, alcohol- en drugsgebruik,…)?
 • Laat uw arbeidsreglement het toepassen van interne sancties toe ?

FleXius kijkt dit voor en/of met u na! U kiest zelf welke aanpak u het beste ligt:

REVIEW

Wij kijken uw arbeidsreglement na en geven feedback: wat moet worden toegevoegd, wat kan beter geformuleerd worden, wat mag er eventueel uit,…

ASK A CONSULTANT

Wij formuleren voor u een aangepast arbeidsreglement.

DO IT YOURSELF

Wij organiseren een infosessie voor u en uw team en leren hoe jullie zelf het arbeidsreglement kunnen aanpassen en optimaliseren. Hierbij worden een aantal nuttige voorbeeldclausules aangereikt met de mogelijkheid om het aangepaste arbeidsreglement door ons te laten reviewen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

EHBO - Eerste Hulp Bij Ontslag

Afscheid nemen doet pijn; vermijd dat een ontslag écht pijnlijk wordt

Flexius staat u bij in uw concrete ontslagdossiers:

 • Berekenen opzeggingstermijn
 • Berekenen verbrekingsvergoeding en ontslagkost, met advies tot optimalisering
 • Onderhandelen en opstellen van een dadingsovereenkomst na ontslag
 • Verplichtingen bij ontslag: vertrekvakantiegeld, uitwinningsvergoeding, sollicitatieverlof, outplacement, SWT,…
 • Betwistingen i.k.v. ontslag (termijn, vergoeding, motivering,…)
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

Bent u sterk in thuiswerk?

Voor elke thuiswerker bent u verplicht over een geschreven overeenkomst/bijlage aan de arbeidsovereenkomst te beschikken. Bovendien moet in de meeste gevallen een aanpassing gebeuren aan het arbeidsreglement en kunnen ook andere organisatorische wijzigingen wenselijk zijn.

FleXius helpt u graag op weg om van uw thuiswerk project een succes te maken. U kiest zelf welke aanpak u het beste ligt:

REVIEW

Zijn uw overeenkomsten/bijlage telewerk correct en volledig? Wij kijken uw documenten na en geven feedback: wat moet worden toegevoegd, wat kan beter geformuleerd worden, wat mag er eventueel uit,…

ASK A CONSULTANT

Wij stellen voor u een overeenkomst/bijlage telewerk op die voldoet aan de wettelijke vereisten en de wensen van het bedrijf en passen uw arbeidsreglement aan.

DO IT YOURSELF

Wij organiseren een infosessie voor de werknemers en leren welke aanpassingen nodig en/of wenselijk zijn of  u koopt onze handleiding met de nodige uitleg rond telewerk en een oplijsting van de verplichte vermeldingen, steeds met voorbeeldclausules. Op basis hiervan bouwt u zelf uw overeenkomst/bijlage telewerk op. Dit biedt als voordeel dat u de clausules meteen op maat van de wensen van het bedrijf kan afstemmen. In dit pakket is ook onze feedback begrepen bij het door u gemaakte ontwerp.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

Is uw sociale balans in evenwicht?

Jaarlijks moeten werkgevers de sociale balans neerleggen. Hierin geven ze informatie over de tewerkstelling, loonkost, geleverde opleidingsinspanningen,… in hun onderneming. Vanaf 2013 moet de sociale balans ook informatie bevatten om de loonkloof tussen mannen en vrouwen zichtbaar te maken.

Legt de werkgever geen sociale balans neer, of blijkt uit het luik opleidingsinspanningen een te lage investering in de opleiding van werknemers (minder dan 1,9% van de loonmassa), dan riskeert hij financiële sancties.

 • Wil u het invullen van de sociale balans uitbesteden?
 • Wil u leren hoe u het invullen van de sociale balans het beste aanpakt?

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

Klaar voor de sociale inspectie?
 • Zijn uw processen, documenten, praktijken in lijn met de wettelijke regels ? Wij kijken het voor u na en geven tips en advies waar bijsturing wenselijk / noodzakelijk is.
 • Bent u klaar voor een bezoek van de sociale inspectie ?
 • Is uw arbeidsreglement geoptimaliseerd ?
 • Weet u tot waar de bevoegdheden van de inspecteur reiken ?

Flexius kijkt na of uw contracten, arbeidsreglement en andere praktijken in overeenstemming zijn met de geldende sociale wetgeving. Wij kunnen u ook bijstaan tijdens de controle en erna en adviseren u bij problemen over te nemen stappen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

Een bezoek van de sociale inspectie hoeft niet per se een drama te zijn…

Waarom kiezen voor de loonbonus?

Waarom kiezen voor de loonbonus ?

Sinds 2008 kunnen de ondernemingen uit de particuliere sector en sommige openbare instellingen een fiscaal gunstige loonbonus toekennen aan (een deel van) het personeel.

De werknemer betaalt geen belastingen op de bonus. Wel betaalt hij sinds 2013 een solidariteitsbijdrage van 13,07 %.

De werkgever van zijn kant betaalt enkel een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33 % aan de sociale zekerheid. Het volledige bedrag (bonus + bijdrage 33 %) vormt voor de werkgever een aftrekbare beroepskost.

De bonus doet ook geen afgeleide rechten ontstaan zoals vakantiegeld, eindejaarspremie en verbrekingsvergoeding.

De loonbonus telt tot slot niet mee in de loonnorm en geeft u dus toch nog marge om ondanks de loonbevriezing een extraatje toe te kennen aan het personeel.

Hoe kan u de loonbonus invoeren in uw onderneming ?

Om van deze gunstige behandeling te kunnen genieten, moeten een aantal regels worden nageleefd:

Het gaat om een collectieve bonus (niet toegekend aan de individuele werknemer).

Betaling van de bonus is afhankelijk van het bereiken van een (aantal) duidelijke, onzekere, meetbare collectieve doelstelling(en).

! Beperking:  De bonus kan niet worden ingevoerd ter vervanging van bestaand loon, premies, voordelen,… Onder bepaalde voorwaarden kan deze specifieke bonus wel een bestaand bonusplan vervangen.

Dit alles moet tot slot op correcte wijze formeel worden ingevoerd. In deze opleiding leert u in een minimum van tijd hoe u zelf de zogenoemde bonus-cao n° 90 kan invoeren.

Flexius staat u hierin bij. U kiest zelf welke aanpak u het beste ligt:

REVIEW

U bereidt zelf de nodige documenten voor. Wij kijken dit voor u na en geven feedback: wat moet worden toegevoegd, wat kan beter geformuleerd worden, wat mag er eventueel uit,…

ASK A CONSULTANT

Wij stellen de nodige documenten op en nemen de volledige opvolging voor u uit handen.

DO IT YOURSELF

Wij organiseren een infosessie en leren u hoe u op correcte wijze een bonus cao 90 kan invoeren. u krijgt hierbij ook praktische en concrete tips en voorbeelden, met de mogelijkheid om de door u opgestelde documenten door ons te laten reviewen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

PRAKTISCH

Omdat goede vrienden goede afspraken maken

Flexius hanteert transparante tarieven die vooraf duidelijk gecommuniceerd worden aan de klant, zowel bij kleine eenmalige vraagjes als bij grotere projecten.

Trouwe klanten die vooraf “credits” aankopen, worden hierbij beloond met verlaagde tarieven. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Flexius tarieven juridisch advies

HEEFT U OOK EEN PRANGENDE VRAAG VOOR ONS?

Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend voor meer informatie.

Pin It on Pinterest