Opleiding ontwerp en beheer(s) je bedrijfseigen cafetariaplan

Or log in to access your purchased courses

Opleiding cafetariaplan

In de opleiding “Ontwerp en beheers je bedrijfseigen cafetariaplan” leer je hoe je zelf een cafetariaplan kan uitwerken. Na een korte inleiding (les 1), krijg je een overzicht van het wetgevend kader waarmee je rekening moet houden (les 2). In les 3 overlopen we de verschillende stappen die je moet doorlopen om een cafetariaplan uit te werken. Per stap bespreken we de keuzemogelijkheden en te nemen beslissen. Je krijgt gedetailleerde toelichting bij de werking van de meest populaire budgetten (eindejaarspremie, bonus, vast loon, vakantiedagen) en voordelen (bedrijfswagen, fiets, IT-materiaal, internet, pensioensparen, verzekeringen, vakantiedagen, cash).

Je krijgt inzicht in de werking van de berekeningen en de verschillende keuzemogelijkheden. Via een handige excel rekenfile waarmee je tijdens de opleiding leert werken, kan je deze berekeningen zelf naar hartenlust aanpassen.

In les 4 overlopen we de modeldocumenten bijlage cafetariaplan en policy cafetariaplan. Na deze opleiding kan je zelf aan de slag en werk je je bedrijfseigen cafetariaplan uit op maat van jouw organisatie.

TrainerEls De Coninck.

 

 

Lessen

Les 1_Flexibel verlonen met een cafetariaplan

Free Preview

Duur: 44 minuten

In deze video bekijken we wat een cafetariaplan juist is en wat het zeker niet is. We kaderen het cafetariaplan in het ruimer kader van een modern HR-beleid en onderlijnen het belang van duidelijke spelregels. We staan stil bij de betrokken actoren bij een cafetariaplan en waarom zij wel of niet voorstander zijn van het cafetariaplan. We sluiten af met de uitdagingen voor HR wanneer de onderneming ervoor kiest om een cafetariaplan te implementeren in de organisatie.

Les 2_Hard HR: regelgeving cafetariaplan

Duur: 116 minuten

In deze video bespreken we de regelgeving waarmee we rekening moeten houden bij het uitwerken en implementeren van een cafetariaplan. We zoemen in op het arbeidsrecht, de wetgeving inzake sociale zekerheid en de fiscale regelgeving. We lichten de impact toe van een cafetariaplan op pensioen en andere uitkeringen van sociale zekerheid en bespreken de rol van het sociaal overleg wanneer je wenst te starten met een cafetariaplan.

Les 3_Uitwerking van je bedrijfseigen cafetariaplan – FUNDING

Duur: 122 minuten

In deze les bekijken we de verschillende stappen die je moet nemen om te starten met een cafetariaplan. Omwille van de lengte, wordt deze les opgedeeld in 3 video’s. We starten met een algemene toelichting over de werking van het cafetariaplan en de achterliggende berekeningen. Nadien bekijken we verschillende budgetten (“funding”) van het cafetariaplan en hun berekeningen voor arbeiders enerzijds en bedienden anderzijds. (Deel 1). Ook de meest populaire voordelen (“spending”) worden toegelicht: wat zijn de regels, welke keuzes kan je maken en hoe lopen de achterliggende berekeningen voor arbeiders enerzijds en bedienden anderzijds (Deel 2). We bekijken in deel 1 en 2 ook telkens de werking van de excel rekenfile die je doorheen de berekeningen loodst. Tot slot bespreken we de mogelijke spelregels en de nodige documenten die in les 4 in detail worden toegelicht. Ook de communicatie en administratie rond het cafetariaplan worden toegelicht (deel 3).

Les 4_Uitwerking van je bedrijfseigen cafetariaplan – SPENDING

In deze les bekijken we de meest populaire voordelen (“spending”) van het cafetariaplan: wat zijn de regels, welke keuzes kan je maken en hoe lopen de achterliggende berekeningen voor bedienden enerzijds en arbeiders anderzijds. We bekijken ook telkens de werking van de excel rekenfile die je doorheen de berekeningen loodst. 

Les 5_Aan de slag met de model cafetariaplan policy en bijlage

Nu is het aan jou! Bij deze opleiding krijg je de mogelijkheid om gratis onze model cafetariaplanpolicy en het model bijlage aan de arbeidsovereenkomst met betrekking tot de in het cafetariaplan gemaakte keuzes te downloaden. Na het volgen van deze opleiding, ben je in staat om je bedrijfseigen cafetariaplan uit te werken.

Pin It on Pinterest