Wat is een cafetariaplan (niet)?

Voorbeeld

Duur: 7 minutenAuteur: Els De Coninck

In deze video ontdek je wat een cafetariaplan is en hoe het werk. We leggen het verschil uit tussen een on top plan en een ruilplan. En verduidelijken waarom een cafetariaplan absoluut niet mag dienen om een loonkostenbesparing te realiseren.

Uitwerking van je bedrijfseigen cafetariaplan – SPENDING

Duur: 0 minutenAuteur: Els De Coninck

In deze les bekijken we de meest populaire voordelen ("spending") van het cafetariaplan: wat zijn de regels, welke keuzes kan je maken en hoe lopen de achterliggende berekeningen voor bedienden enerzijds en arbeiders anderzijds. We bekijken ook telkens de werking van de excel rekenfile die je doorheen de berekeningen loodst. 

Flexibel verlonen met een cafetariaplan

Gratis voorbeeld

Duur: 0 minutenAuteur: Els De Coninck

In deze video bekijken we wat een cafetariaplan juist is en wat het zeker niet is. We kaderen het cafetariaplan in het ruimer kader van een modern HR-beleid en onderlijnen het belang van duidelijke spelregels. We staan stil bij de betrokken actoren bij een cafetariaplan en waarom zij wel of niet voorstander zijn van het cafetariaplan. We sluiten af met de uitdagingen voor HR wanneer de onderneming ervoor kiest om een cafetariaplan te implementeren in de organisatie.

Uitwerking van je bedrijfseigen cafetariaplan – FUNDING

Duur: 122 minutenAuteur: Els De Coninck

In deze les bekijken we de verschillende stappen die je moet nemen om te starten met een cafetariaplan. Omwille van de lengte, wordt deze les opgedeeld in 3 video's. We starten met een algemene toelichting over de werking van het cafetariaplan en de achterliggende berekeningen. Nadien bekijken we verschillende budgetten ("funding") van het cafetariaplan en hun berekeningen voor arbeiders enerzijds en bedienden anderzijds. (Deel 1). Ook de meest populaire voordelen ("spending") worden toegelicht: wat zijn de regels, welke keuzes kan je maken en hoe lopen de achterliggende berekeningen voor arbeiders enerzijds en bedienden anderzijds (Deel 2). We bekijken in deel 1 en 2 ook telkens de werking van de excel rekenfile die je doorheen de berekeningen loodst. Tot slot bespreken we de mogelijke spelregels en de nodige documenten die in les 4 in detail worden toegelicht. Ook de communicatie en administratie rond het cafetariaplan worden toegelicht (deel 3).

Hard HR: regelgeving cafetariaplan

Duur: 116 minutenAuteur: Els De Coninck

In deze video bespreken we de regelgeving waarmee we rekening moeten houden bij het uitwerken en implementeren van een cafetariaplan. We zoemen in op het arbeidsrecht, de wetgeving inzake sociale zekerheid en de fiscale regelgeving. We lichten de impact toe van een cafetariaplan op pensioen en andere uitkeringen van sociale zekerheid en bespreken de rol van het sociaal overleg wanneer je wenst te starten met een cafetariaplan.

Pin It on Pinterest