Les 2_Hard HR: regelgeving cafetariaplan

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

In deze video bespreken we de regelgeving waarmee we rekening moeten houden bij het uitwerken en implementeren van een cafetariaplan. We zoemen in op het arbeidsrecht, de wetgeving inzake sociale zekerheid en de fiscale regelgeving. We lichten de impact toe van een cafetariaplan op pensioen en andere uitkeringen van sociale zekerheid en bespreken de rol van het sociaal overleg wanneer je wenst te starten met een cafetariaplan.

Lestags: Cafetariaplan
Terug naar: Opleiding ontwerp en beheer(s) je bedrijfseigen cafetariaplan

Pin It on Pinterest