Les 3_Uitwerking van je bedrijfseigen cafetariaplan – FUNDING

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

In deze les bekijken we de verschillende stappen die je moet nemen om te starten met een cafetariaplan. Omwille van de lengte, wordt deze les opgedeeld in 3 video's. We starten met een algemene toelichting over de werking van het cafetariaplan en de achterliggende berekeningen. Nadien bekijken we verschillende budgetten ("funding") van het cafetariaplan en hun berekeningen voor arbeiders enerzijds en bedienden anderzijds. (Deel 1). Ook de meest populaire voordelen ("spending") worden toegelicht: wat zijn de regels, welke keuzes kan je maken en hoe lopen de achterliggende berekeningen voor arbeiders enerzijds en bedienden anderzijds (Deel 2). We bekijken in deel 1 en 2 ook telkens de werking van de excel rekenfile die je doorheen de berekeningen loodst. Tot slot bespreken we de mogelijke spelregels en de nodige documenten die in les 4 in detail worden toegelicht. Ook de communicatie en administratie rond het cafetariaplan worden toegelicht (deel 3).

Lestags: Cafetariaplan
Terug naar: Opleiding ontwerp en beheer(s) je bedrijfseigen cafetariaplan

Pin It on Pinterest