Nieuwe cao corona telewerk

2 februari 2021HR trends

Wist je dat…

 • Telewerk al sinds 1 juli 2006 geregeld is in cao 85 inzake structureel telewerk?
 • Sinds 1 februari 2017 er een wettelijke regeling is rond occasioneel telewerk in de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk?
 • Er al maanden discussie is of deze regelgeving al dan niet van toepassing is op het aanbevolen/verplicht telewerken opgelegd door de overheid in het kader van de corona-pandemie en dat hierover advies werd gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad én aan de Groep van Tien ? De Groep van Tien liet weten bezig te zijn met een evaluatieoefening.
 • Sinds 26 januari 2021 een nieuwe regeling is uitgewerkt in cao 149 specifiek voor het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis? Diezelfde dag kwam er ook een advies van de Nationale Arbeidsraad (Advies nr. 2.195) waarin de NAR zich nog steeds niet uitspreekt over de al dan niet toepasbaarheid van de bestaande regelgeving. Wel kondigt de NAR aan deze te zullen evalueren in een latere fase.
 • Cao 149 enkel van toepassing is op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen telewerkbeleid hebben uitgewerkt voor de corona telethuiswerker, hetzij o.g.v. cao 85, hetzij o.g.v. de wet werkbaar en wendbaar werk?
 • Je ook na 1 januari 2021 een telewerkbeleid op grond van cao 85 kan invoeren? Een strikt juridische lezing van cao 149 zou dan impliceren dat cao 149 wel van toepassing blijft.
 • Wij een handig overzicht hebben gemaakt met de verschillende regels en verplichtingen die gelden voor de verschillende systemen van huisarbeid of telewerk.
 • Wie geen algemene regeling structureel telewerk uitwerkt o.g.v. cao 85, cao 149 moet respecteren wanneer door haar werknemers van thuis wordt gewerkt omwille van de coronacrisis.
 • Dit concreet volgende acties impliceert ( –> te nemen acties o.g.v. cao 149):
  • Informeren van de werknemers, o.a. i.v.m. het welzijnsbeleid specifiek gelinkt aan telewerk, over de wijze waarop controle wordt uitgeoefend op de resultaten of de uitvoering van het werk, regels inzake gegevensbescherming en gebruik van IT-apparatuur en -tools, de contactgegevens van een aantal preventieadviseurs,…
  • Afspraken maken over de terbeschikkingstelling van apparatuur of een onkostenvergoeding gelinkt aan het gebruik van de eigen tools, verbindingskosten. Deze afspraken houden rekening met het globalere kader van het geheel van kosten of compensaties die de werkgever aan de telewerker heeft betaald tijdens de coronavirus-gezondheidscrisis.
  • Bespreken en -indien mogelijk- afspraken maken over uurroosters, controle op het werk en (on)bereikbaarheid van de telewerker
  • Uitwerken van een aangepast beleid inzake welzijn i.v.m. telewerk met aandacht voor werkpost, beeldschermwerk, psychosociale aspecten van telewerk (voorkomen van isolement, verbinding met collega’s en organisatie,…)

Download gratis onze checklist verplichtingen bij het invoeren van thuiswerk 2021.

Opleiding volgen over dit thema?

Opleiding thuiswerk-ON DEMAND

Kom alles te weten over succesvol thuiswerken. Je krijgt een overzicht van het wettelijk kader rond thuiswerken en de zaken die je zeker moet regelen. Tegelijkertijd bekijken we ook een aantal aandachtspunten om van je thuiswerk-project een echt succes te maken. Na deze opleiding weet je welke stappen je moet ondernemen om vlot thuiswerk te implementeren in jouw organisatie.

In dit pakket krijg je ook een template bijlage aan de arbeidsovereenkomst en een template thuiswerk policy.

Bekijk hier gratis de eerste les van dit pakket.

Pin It on Pinterest

Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP.