Nieuwe cao corona telewerk

2 februari 2021HR trends

Wist je dat…

 • Telewerk al sinds 1 juli 2006 geregeld is in cao 85 inzake structureel telewerk?
 • Sinds 1 februari 2017 er een wettelijke regeling is rond occasioneel telewerk in de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk?
 • Er al maanden discussie is of deze regelgeving al dan niet van toepassing is op het aanbevolen/verplicht telewerken opgelegd door de overheid in het kader van de corona-pandemie en dat hierover advies werd gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad én aan de Groep van Tien ? De Groep van Tien liet weten bezig te zijn met een evaluatieoefening.
 • Sinds 26 januari 2021 een nieuwe regeling is uitgewerkt in cao 149 specifiek voor het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis? Diezelfde dag kwam er ook een advies van de Nationale Arbeidsraad (Advies nr. 2.195) waarin de NAR zich nog steeds niet uitspreekt over de al dan niet toepasbaarheid van de bestaande regelgeving. Wel kondigt de NAR aan deze te zullen evalueren in een latere fase.
 • Cao 149 enkel van toepassing is op ondernemingen die op 1 januari 2021 nog geen telewerkbeleid hebben uitgewerkt voor de corona telethuiswerker, hetzij o.g.v. cao 85, hetzij o.g.v. de wet werkbaar en wendbaar werk?
 • Je ook na 1 januari 2021 een telewerkbeleid op grond van cao 85 kan invoeren? Een strikt juridische lezing van cao 149 zou dan impliceren dat cao 149 wel van toepassing blijft.
 • Wij een handig overzicht hebben gemaakt met de verschillende regels en verplichtingen die gelden voor de verschillende systemen van huisarbeid of telewerk. 
 • Wie geen algemene regeling structureel telewerk uitwerkt o.g.v. cao 85, cao 149 moet respecteren wanneer door haar werknemers van thuis wordt gewerkt omwille van de coronacrisis.
 • Dit concreet volgende acties impliceert ( –> te nemen acties o.g.v. cao 149):
  • Informeren van de werknemers, o.a. i.v.m. het welzijnsbeleid specifiek gelinkt aan telewerk, over de wijze waarop controle wordt uitgeoefend op de resultaten of de uitvoering van het werk, regels inzake gegevensbescherming en gebruik van IT-apparatuur en -tools, de contactgegevens van een aantal preventieadviseurs,…
  • Afspraken maken over de terbeschikkingstelling van apparatuur of een onkostenvergoeding gelinkt aan het gebruik van de eigen tools, verbindingskosten. Deze afspraken houden rekening met het globalere kader van het geheel van kosten of compensaties die de werkgever aan de telewerker heeft betaald tijdens de coronavirus-gezondheidscrisis.
  • Bespreken en -indien mogelijk- afspraken maken over uurroosters, controle op het werk en (on)bereikbaarheid van de telewerker
  • Uitwerken van een aangepast beleid inzake welzijn i.v.m. telewerk met aandacht voor werkpost, beeldschermwerk, psychosociale aspecten van telewerk (voorkomen van isolement, verbinding met collega’s en organisatie,…)

Download gratis onze checklist verplichtingen bij het invoeren van thuiswerk 2021.

WIL JE JE THUISWERKBELEID FORMALISEREN ? WIL JE AFSPRAKEN MAKEN OVER ONKOSTENVERGOEDINGEN BIJ TELEWERK?

Opleiding thuiswerk

Schrijf je in voor onze opleiding "Sterk in thuiswerk" in november + extra sessie op 18 maart 2021. Je krijgt toegang tot een model policy telewerk en een model bijlage arbeidsovereenkomst. Met deze documenten en de erin voorziene opties en toelichting maak je de juiste keuzes om een thuiswerkbeleid uit te tekenen zoals wenselijk voor jouw organisatie en medewerkers.

In de opleiding maken we jou wegwijs in het juridisch kader rond thuiswerk en besteden we uitgebreid aandacht aan het softe hr-luik om van jouw thuiswerkproject een succes te maken: we zoemen in op de benodigde skills en competenties voor leidinggevenden en medewerkers in een thuiswerkende organisatie. Ook jouw concrete toepassingsvragen krijgen een antwoord.

Kan je niet wachten tot dan? Bekijk de opleiding nu al on demand via de online cursus "Sterk in thuiswerk". Aan de hand van 5 lessen (video's) overlopen we alle elementen die je moet weten wanneer je wil starten met thuiswerken of een thuiswerkbeleid wil uitwerken en implementeren. In de laatste les gaan we aan de slag met de gratis modelbijlage telewerk en de telewerkpolicy.

De eerste les van deze opleiding ontdek je hier gratis als voorsmaakje.

Download gratis onze checklist verplichtingen bij het invoeren van thuiswerk 2021.

Pin It on Pinterest