Onkostenvergoedingen; Praktische tips

2 april 2021Compensation & Benefits

Wist je dat…

 • Heel wat werkgevers forfaitaire onkostenvergoedingen toekennen aan hun werknemers die hierdoor maandelijks een mooie extra netto vergoeding ontvangen.
 • Het belangrijk is voor de werkgever om goed na te denken over het beleid inzake forfaitaire onkostenvergoedingen en een aantal afspraken best geformaliseerd kunnen worden.
 • De “dreiging” kan uit drie hoeken komen:
  • Er kunnen discussies ontstaan met de werknemers over het al dan niet bestaan op een recht op betaling van de forfaitaire onkostenvergoeding. Hoe zit dat bvb. wanneer de werknemer wijzigt van werkregime? Of wanneer de werknemer langdurig afwezig is bv. wegens ziekte, tijdskrediet of tijdelijke werkloosheid?
  • Ook de sociale zekerheid kan vraagtekens plaatsen bij bepaalde vergoedingen en RSZ-bijdragen vorderen op nettobedragen die tussen werkgever en werknemer als onkostenvergoeding werden overeengekomen.
  • Tot slot kan ook de fiscus het kostenkarakter in vraag stellen en belastingen heffen op de zogenoemde onkostenvergoedingen. Zolang de werknemer deze niet betaalt, kan de fiscus de werkgever aanspreken om achterstallige belastingen (bedrijfsvoorheffing) te betalen.
 • Voormalig premier Jean-Luc Dehaene meende problemen pas te moeten oplossen als ze zich stelden?
 • Wij echter van mening zijn dat in het kader van de arbeidsrelaties heel wat problemen vermeden kunnen worden door op voorhand duidelijke transparante afspraken te maken. Hieronder lijsten we daarom een aantal belangrijke uitgangspunten op waaruit je meteen een aantal praktische tips & tricks kan onthouden.

 

 

OPLEIDING VOLGEN OVER DIT THEMA?

Opleiding loonberekening

Alles over de loonberekening.

Live in december.

Kan je niet wachten tot dan? Bekijk de opleiding nu al on demand.

 

Wil je een correct, veilig en transparant systeem van onkostenvergoedingen rond thuiswerk implementeren? Lees dan zeker onze bijdrage hierover en ga meteen aan de slag met onze model policy structureel telewerk en model bijlage structureel telewerk waarin de nodige afspraken geformaliseerd worden. 

Pin It on Pinterest