GRONDIG OVERZICHT ARBEIDSRECHT

Op 2 dagen leer je in een mix van theorie en praktijk de essentiële regels van het sociaal recht.

Na deze opleiding heb je inzicht in de na te leven regels bij tewerkstelling van personeel (van aanwerving tot ontslag) en weet je hoe je de regels correct en optimaal kan toepassen in jouw organisatie.

Bijkomend krijg je toegang tot volgende tools & templates om zelf meteen aan de slag te gaan:

 • Excel rekentool bruto-netto
 • Schema’s

1. Sluiten van de arbeidsovereenkomst

 • Welke soorten arbeidsovereenkomst bestaan er ? Wat zijn hun voor- en nadelen ?
 • Hoe sluit ik een geldige arbeidsovereenkomst ? Aan welke clausules moet ik zeker denken ?
 • Welke taal moet ik gebruiken ? Voor het contract, policies, reglementen, evaluatieformulieren,… ?
 • Hoe zorg ik voor meer flexibiliteit in de tewerkstelling voor de werknemer én voor de organisatie ?
 • Hoe vermijd ik schijnzelfstandigheid en verboden terbeschikkingstelling ?
 • Wanneer kan ik een beroep doen op uitzendarbeid ?
 • Met welke rechtsbronnen moet ik rekening houden en hoe verhouden de rechtsbronnen zich ten opzichte van elkaar ?
 • Wat zijn de risico’s als ik de regels niet naleef ? Ben ik zelf verantwoordelijk ?

2. Uitvoeren van de arbeidsovereenkomst

 • Wat zijn de verplichtingen bij tewerkstelling van personeel ?
 • Hoe bereken ik het nettoloon ?
 • Wat verandert er nog ingevolge de taxshift ?
 • Welke mogelijkheden tot optimalisering bestaan er ?
 • Hoe werkt een cafetariaplan ?
 • Wat zijn de regels inzake arbeidsduur, overloon en inhaalrust ?
 • Hoe voer ik een correct systeem van glijtijden in ?
 • Mogen werknemers werken op zon- en feestdagen ?

3. Schorsing van de arbeidsovereenkomst (afwezigheden)

 • Wanneer mag een werknemer afwezig zijn van het werk ?
 • (Aanvullende) vakantie, jeugdvakantie, seniorvakantie
 • Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
 • Arbeids(weg) ongeval en beroepsziekte
 • Wat zijn de verschillen tussen klein verlet, verlof om dwingende reden en toegestane afwezigheid ?
 • Welke afwezigheden bestaan er voor papa’s en mama’s ?
 • Welke vormen van tijdskrediet en thematische verloven bestaan er (nog)?

4. Einde van de arbeidsovereenkomst

 • Op welke manieren kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd ?
 • Wat is het verschil tussen opzeg en verbreking ?
 • Welke regels gelden voor een ontslag om dringende reden ?
 • Wat zijn de verplichtingen inzake outplacement ?
 • Welke beschermingen tegen ontslag bestaan er?
 • Mag ik een zieke werknemer ontslaan ? Welke procedure moet ik hierbij naleven ?
 • Moet ik elk ontslag motiveren ?
 • Moet ik outplacement aanbieden ?

Start je op een personeelsafdeling, heb je al ervaring met tewerkstelling van personeel of wil je kortom inzicht verwerven in het arbeidsrecht, dan is deze opleiding iets voor jou.

Wij raden deze opleiding aan voor HR-medewerkers, HR-business partners, HR-managers, leidinggevenden, boekhouders, (nieuwe) personeelsmedewerkers, payroll medewerkers, bestuurders..

Ik vond het heel goed: algemene kennismaking met de materie, perfect tijdsmanagement, concrete voorbeelden en triggers om deelnemers nieuwsgierig te maken.Patrick Bouts, Febelfin Academy

Data & Locaties

Deze opleiding wordt georganiseerd op volgende data en tijdstippen, telkens van 9:00 tot 17:00::

 • Vrijdag 25 september en 2 oktober 2020 – Online – Teams vergadering (€ 600)

Je krijgt van ons

 • 2 dagen interactieve training van een professionele trainer
 • Cursusmateriaal, inclusief tips & tricks om je nadien zelf verder te verdiepen in de materie
 • 1 uur gratis individueel advies op afstand
 • 1 week onbeperkt toegang tot de video’s in onze full database “Arbeidsrecht voor HR.

Ingevolge Covid-19 zetten wij momenteel volledig in op online leren en worden geen opleidingen op locatie ingepland.

 

 

Deze opleiding wordt gegeven door Els De Coninck. Zij heeft een passie voor arbeidsrecht die ze vol enthousiasme overdraagt op de deelnemers.

De troeven van Els

 • Licentiaat rechten met bijkomende master sociaal recht
 • 15 jaar professionele ervaring in arbeidsrecht en HR als advocaat, trainer, adviesverlener, consultant, interim manager
 • Vanuit haar ervaring als advocaat en adviseur heeft Els een duidelijk zicht op de belangrijkste reflexen waarover elke personeelsmedewerker en people manager zou moeten beschikken
 • Els vertaalt juridische regels naar concrete en praktische mensentaal. Zij brengt het sociaal recht tot leven. De deelnemer krijgt van haar geen droge materie, maar toffe toepassingen en praktijkvoorbeelden, gekruid met de nodige HumoR.

Pin It on Pinterest

Deel deze informatie met je collega's!