OPLEIDING ARBEIDSRECHT

2-daagse spoedcursus sociaal recht voor HR en payroll

 

šŸ¤“ Op 2 dagen leer je in een mix van theorie en praktijk de essentiĆ«le regels van het arbeidsrecht en sociaal recht.

šŸ† Na deze opleiding heb je inzicht in de na te leven regels bij tewerkstelling van personeel (van aanwerving tot ontslag) en weet je hoe je de regels correct en optimaal kan toepassen in jouw organisatie.

šŸ” De trainer van deze opleiding is niet alleen een wandelend praktisch handboek Belgisch arbeidsrecht. Zij is daarnaast ook vertrouwd met de Nederlandse sociale wetgeving en vooral de belangrijke verschillen. Deelnemers voor wie dit een meerwaarde heeft, krijgen een vergelijkend overzicht BelgiĆ«-Nederland.

šŸ‘€Benieuwd? Ontdek hier het volledige programma bovenop onze eye-opening intro:

DE ARBEIDSOVEREENKOMST

 • Hoe sluit ik een geldige arbeidsovereenkomst ? Welke clausules moet ik opnemen in de arbeidsovereenkomst ?
 • In welke taal moet ik de arbeidsovereenkomst opstellen ? Geldt de taalwetgeving ook voor policies, reglementen, evaluatieformulieren,… ?
 • Hoe zorg ik voor meer flexibiliteit voor zowel de werknemer als de organisatie ?
 • Hoe vermijd ik schijnzelfstandigheid en verboden terbeschikkingstelling ?
 • Wanneer kan ik een beroep doen op uitzendarbeid ,
 • Met welke rechtsbronnen moet ik rekening houden en hoe verhouden de rechtsbronnen zich ten opzichte van elkaar ? Wat is de hiĆ«rarchie van rechtsbronnen
 • Wat zijn de risicoā€™s als ik de regels niet naleef ? Ben ik zelf verantwoordelijk ? Wie betaalt de boetes bij niet naleving van de sociale wetgeving?
 • Welke soorten arbeidsovereenkomst bestaan er ? Wat zijn hun voor- en nadelen ?

  UITVOEREN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

  • Wat zijn de verplichtingen bij tewerkstelling van personeel ?
  • Hoe bereken ik het nettoloon ?
  • Wat is de taxshift ?
  • Welke mogelijkheden tot optimalisering bestaan er ?
  • Wat is een cafetariaplan? Hoe werkt een cafetariaplan ?
  • Wat zijn de regels inzake arbeidsduur, overloon en inhaalrust ?
  • Hoe voer ik een correct systeem van glijtijden in ?
  • Mogen werknemers werken op zon- en feestdagen ?

   SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST (AFWEZIGHEDEN)

   • Wanneer mag een werknemer afwezig zijn van het werk ?
   • Welke vakantierechten bestaan er? (Aanvullende) vakantie, jeugdvakantie, seniorvakantie
   • Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval (privĆ©) – Arbeids(weg) ongeval en beroepSziekte (professioneel) Wat zijn de regels en de verschillen tussen beiden?
   • Persoonlijke afwezigheden: wat zijn de verschillen tussen klein verlet, verlof om dwingende reden en toegestane afwezigheid ?
   • Welke afwezigheden bestaan er voor papaā€™s en mamaā€™s ?
   • Welke vormen van tijdskrediet en thematische verloven bestaan er (nog)?
   • Wat is het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) ?

    EINDE VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

    • Op welke manieren kan de arbeidsovereenkomst worden beĆ«indigd ?
    • Wat is het verschil tussen opzeg en verbreking ?
    • Welke regels gelden voor een ontslag om dringende reden ?
    • Hoe bereken ik een opzeggingstermijn?
    • Welke beschermingen tegen ontslag bestaan er ?
    • Mag ik een zieke werknemer ontslaan ? Welke procedure moet ik hierbij naleven ?
    • Moet ik elk ontslag motiveren ?
    • Moet ik altijd outplacement aanbieden ?

    Investering in jezelf

     895,00 excl. btw

    Tijdstip en duur: 2 dagen, telkens van 9:00Ā  – 17:00

    Twijfel je nog?

    Ontdek hier meer info over onze trainer en de redenen waarom klanten kozen voor deze opleiding.

    Sneak peek

    1. Intro "sociaal recht"

     

    Onze basisopleiding start met... de basis. Een aantal grondregels, principes, concepten die elke HR professional moet begrijpen en kunnen toepassen: de hiĆ«rarchie van rechtsbronnen, sociale inspectie, sancties en aansprakelijkheid van werkgever en medewerkers, werking van het sociaal overleg, belangrijkste verplichtingen werkgever, gebruik van de juiste taal.Ā 

    2. De arbeidsovereenkomst

    Wat is een arbeidsovereenkomst? En wat is geen arbeidsovereenkomst? Hoe vermijd je schijnzelfstandigheid en wat zijn de risico's bij uitzendarbeid? Wist je trouwens dat niet alleen voor ontslag de anciƫnniteit als uitzendkracht in heel wat situaties meegerekend moet worden? We belichten de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten naargelang profiel werknemer (arbeider/bediende/handelsvertegenwoordiger/IBO'er), plaats tewerkstelling (telewerk), duurtijd van de samenwerking (CDI/CDD/...) en de omvang van de prestaties (voltijds/deeltijds). Tot slot belichten we de belangrijkste clausules die zeker wel of zeker niet in je arbeidsovereenkomst opgenomen moeten worden.

    3. Loon & voordelen

    Heel vaak krijgen HR professionals vragen over de loonbrief die ze niet kunnen beantwoorden. Nochtans is een loonbrief geen rocket science. Deelnemers leren al doende hoe de bruto-netto berekening loopt. Elke stap wordt toegelicht en deelnemers begrijpen dat premies niet zwaarder belast worden en dat overuren zelfs minder zwaar belast worden.

    4. Arbeidsduur & flexibiliteit

    Wat is arbeidstijd en wat is geen arbeidstijd? Hoe werken wachtdiensten? Wat zijn overuren en hoe worden ze betaald? Wat is het verschil tussen vrijwillige overuren en relanceoveruren? Is tijdsregistratie verplicht en hoe zorgen we voor een grotere flexibiliteit waarbij iedereen toch 'zijn uren doet'?

    5. Afwezigheden

    De belangrijkste verplichting van de werknemer is ongetwijfeld het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en dus komen werken. Toch zijn er heel wat situaties waarin de werknemer niet kan/mag/moet werken, mits het naleven van een aantal voorwaarden. We bespreken de meest courante situaties van "schorsing" van de arbeidsovereenkomst en hun verwerking in payroll.

    6. Het einde van de arbeidsovereenkomst

    Ons ontslagrecht ziet als een goeie puzzel in elkaar. Eens je het systeem begrijpt kan je in elk ontslagdossier vlotjes de juiste beslissing nemen. Ook het berekenen van een verbrekingsvergoeding komt in deze opleiding aan bod.

    Pin It on Pinterest

    Deel deze informatie met je collega's!