OPLEIDING ARBEIDSRECHT

2-daagse spoedcursus sociaal recht voor HR en payroll

 

🤓 Op 2 dagen leer je in een mix van theorie en praktijk de essentiële regels van het Belgisch arbeidsrecht en sociaal recht

🏆 Na deze opleiding heb je inzicht in de na te leven regels bij tewerkstelling van personeel (van aanwerving tot ontslag) en weet je hoe je de regels correct en optimaal kan toepassen in jouw organisatie.

🔝 De trainer van deze opleiding is niet alleen een wandelend praktisch handboek Belgisch arbeidsrecht. Zij is daarnaast ook vertrouwd met de Nederlandse sociale wetgeving en vooral de belangrijke verschillen. Deelnemers voor wie dit een meerwaarde heeft, krijgen een vergelijkend overzicht België-Nederland.

🤟Verkies je opleiding op locatie met persoonlijk contact met trainer en andere deelnemers?

📂Naast frisse, duidelijke en professionele slides krijg je modeldocumenten en handige schema’s om zelf mee aan de slag te gaan.

🌱Ook de meer ervaren HR professionals blijven niet op hun honger zitten. Actuele wijzigingen worden extra beklemtoond.

Benieuwd langs waar onze rollercoaster je brengt?

DE ARBEIDSOVEREENKOMST

✅ Hoe sluit ik een geldige arbeidsovereenkomst ? Welke clausules moet ik opnemen in de arbeidsovereenkomst?
✅In welke taal moet ik de arbeidsovereenkomst opstellen ? Geldt de taalwetgeving ook voor policies, reglementen, evaluatieformulieren,…?
✅ Hoe vermijd ik schijnzelfstandigheid en verboden terbeschikkingstelling?
✅ Wanneer kan ik een beroep doen op uitzendarbeid?
✅ Met welke rechtsbronnen moet ik rekening houden en hoe verhouden de rechtsbronnen zich ten opzichte van elkaar? Wat is de hiërarchie van rechtsbronnen?
✅ Wat zijn de risico’s als ik de regels niet naleef ? Ben ik zelf verantwoordelijk? Wie betaalt de boetes bij niet naleving van de sociale wetgeving?
✅ Welke soorten arbeidsovereenkomst bestaan er ? Wat zijn hun voor- en nadelen?

UITVOEREN  ARBEIDSOVEREENKOMST

▶️ Wat zijn de rechten en plichten van werkgever en werknemer?
▶️ Hoe loopt de bruto-netto berekening?
▶️ Wat is een cafetariaplan?
▶️ Arbeidsduur en tijdsregistratie
▶️ Wat zijn overuren? Wanneer moet je toeslag betalen en inhaalrust toekennen?
▶️ Hoe komen we een flexibele tewerkstelling overeen?

SCHORSEN ARBEIDSOVEREENKOMST

⏸️ Wanneer mag een werknemer afwezig zijn van het werk?
⏸️ Welke vakantierechten bestaan er? (Aanvullende) vakantie, jeugdvakantie, seniorvakantie?
⏸️ Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval (privé) – Arbeids(weg) ongeval en beroepsziekte (professioneel): wat zijn de regels en de verschillen tussen beiden?
⏸️ Persoonlijke afwezigheden: wat zijn de verschillen tussen klein verlet, verlof om dwingende redenen, zorgverlof en toegestane afwezigheid?
⏸️ Welke afwezigheden bestaan er voor gezinnen?
⏸️Welke vormen van tijdskrediet en thematische verloven bestaan er (nog)?
⏸️ Wat is het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) ?

BEËINDIGEN ARBEIDSOVEREENKOMST

❌ Op welke manieren kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd?
❌ Wat is het verschil tussen opzeg en verbreking?
❌ Welke regels gelden voor een ontslag om dringende reden?
❌ Hoe bereken ik een opzeggingstermijn?
❌ Welke beschermingen tegen ontslag bestaan er?
❌ Mag ik een zieke werknemer ontslaan ? Welke procedure moet ik hierbij naleven?
❌ Moet ik elk ontslag motiveren?
❌ Moet ik altijd outplacement aanbieden ?

Sneak peek

1. Intro "sociaal recht"

 

Onze basisopleiding start met... de basis. Een aantal grondregels, principes, concepten die elke HR professional moet begrijpen en kunnen toepassen: de hiërarchie van rechtsbronnen, sociale inspectie, sancties en aansprakelijkheid van werkgever en medewerkers, werking van het sociaal overleg, belangrijkste verplichtingen werkgever, gebruik van de juiste taal. 

2. De arbeidsovereenkomst

Wat is een arbeidsovereenkomst? En wat is geen arbeidsovereenkomst? Hoe vermijd je schijnzelfstandigheid en wat zijn de risico's bij uitzendarbeid? Wist je trouwens dat niet alleen voor ontslag de anciënniteit als uitzendkracht in heel wat situaties meegerekend moet worden? We belichten de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten naargelang profiel werknemer (arbeider/bediende/handelsvertegenwoordiger/IBO'er), plaats tewerkstelling (telewerk), duurtijd van de samenwerking (CDI/CDD/...) en de omvang van de prestaties (voltijds/deeltijds). Tot slot belichten we de belangrijkste clausules die zeker wel of zeker niet in je arbeidsovereenkomst opgenomen moeten worden.

3. Loon & voordelen

Heel vaak krijgen HR professionals vragen over de loonbrief die ze niet kunnen beantwoorden. Nochtans is een loonbrief geen rocket science. Deelnemers leren al doende hoe de bruto-netto berekening loopt. Elke stap wordt toegelicht en deelnemers begrijpen dat premies niet zwaarder belast worden en dat overuren zelfs minder zwaar belast worden.

4. Arbeidsduur & flexibiliteit

Wat is arbeidstijd en wat is geen arbeidstijd? Hoe werken wachtdiensten? Wat zijn overuren en hoe worden ze betaald? Wat is het verschil tussen vrijwillige overuren en relanceoveruren? Is tijdsregistratie verplicht en hoe zorgen we voor een grotere flexibiliteit waarbij iedereen toch 'zijn uren doet'?

5. Afwezigheden

De belangrijkste verplichting van de werknemer is ongetwijfeld het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst en dus komen werken. Toch zijn er heel wat situaties waarin de werknemer niet kan/mag/moet werken, mits het naleven van een aantal voorwaarden. We bespreken de meest courante situaties van "schorsing" van de arbeidsovereenkomst en hun verwerking in payroll.

6. Het einde van de arbeidsovereenkomst

Ons ontslagrecht ziet als een goeie puzzel in elkaar. Eens je het systeem begrijpt kan je in elk ontslagdossier vlotjes de juiste beslissing nemen. Ook het berekenen van een verbrekingsvergoeding komt in deze opleiding aan bod.

Pin It on Pinterest

Deel deze informatie met je collega's!