OPLEIDING OMGAAN MET ZIEKTE IN DE ONDERNEMING

EEN ZIEKE WERKNEMER; WAT NU?

Na deze opleiding ben je weer mee met de rechten en plichten rond ziekte en afwezigheid en heb je een duidelijk overzicht met mogelijk te volgen pistes bij ziekte.

In de opleiding omgaan met ziekte in de onderneming benaderen we een hele dag (9:00-17:00) het thema ziekte vanuit verschillende invalshoeken. Wil je de zieke werknemer ondersteunen om de weg naar het werk terug te vinden? Of wil je liever de samenwerking met de zieke werknemer beëindigen? Weet wat je opties zijn en neem de juiste beslissing.

Vragen waarop je antwoord krijgt

  • Mag ik een zieke werknemer ontslaan ?
  • Kan een zieke werknemer vroegtijdig het werk hervatten ?
  • Mag een zieke werknemer toch een paar uur van thuis uit werken ?
  • Is een doktersbriefje altijd vereist ?
  • Hoelang kan een werknemer ziek zijn?
  • Wanneer is er sprake van medische overmacht ?
  • Welke procedure moet je hierbij volgen ?
  • Wat als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?
  • Hoe kan je de zieke werknemer vervangen?
  • Moet/mag je de werknemer deeltijds het werk laten hervatten?

 595,00 excl. btw

Verplichtingen werkgever

Hoe wordt het gewaarborgd loon bij ziekte berekend ? Wat met premies (ploegen, nacht,…)?
Wat is de reële kost van de afwezigheid van je werknemers ?
Mag de zieke werknemer zijn bedrijfswagen/GSM/laptop… houden ?
Wat is de impact van ziekte op het aantal vakantiedagen ? Op het vakantiegeld ?
Wat als de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie ?
Ben je verplicht aangepast werk aan te bieden ?
Mag een zieke werknemer het werk verlaten ?
Mag je een bewijs van herstel vragen aan de werknemer die het werk (vroegtijdig) wil hervatten ?

Controle & sancties

 

Deeltijdse hervatting: wie neemt het initiatief ?
Wat zijn de risico’s/gevolgen van deeltijdse werkhervatting ?
Terug Naar Werk-coördinatoren

Positieve aanpak van je verzuim

Rol van het arbeidsreglement
Biedt cao 90 een oplossing ?
Re-integratie van zieke werknemers: een verplichting ?
Tips & tricks ter bestrijding van een te hoog absenteïsmecijfer

Verplichtingen rond preventie

Werking van de interne/externe preventiedienst
Verplichtingen inzake psychosociaal welzijn op het werk
Medische onderzoeken

Pin It on Pinterest

Deel deze informatie met je collega's!