OPLEIDING OMGAAN MET ZIEKTE IN DE ONDERNEMING

Na deze opleiding ben je weer mee met de rechten en plichten rond ziekte en afwezigheid en heb je een duidelijk overzicht met mogelijk te volgen pistes bij ziekte

Een zieke werknemer; wat nu?!

🤓 Ontdek op 1 dag het thema “ziekte” vanuit verschillende invalshoeken.

🏆 Na deze opleiding ben je weer mee met de rechten en plichten rond ziekte en afwezigheid en heb je een duidelijk overzicht met mogelijk te volgen pistes bij (langdurige) ziekte van een werknemer.

🔝 Je krijgt een handig overzicht met de verschillende mogelijkheden en aandachtspunten

🤟Verkies je opleiding op locatie met persoonlijk contact met trainer en andere deelnemers?

VERPLICHTINGEN WERKGEVER INZAKE WELZIJN

Werking van de interne/externe preventiedienst

Informeren preventieadviseur-arbeidsarts bij 4 weken ziekte
Verplichtingen inzake psychosociaal welzijn op het werk
Medische onderzoeken
Recht op deconnectie

TERUG AAN DE SLAG

Deeltijdse hervatting: wie neemt het initiatief ?
Wat zijn de risico’s/gevolgen van deeltijdse werkhervatting ?
Hoe verloopt het re-integratietraject
Terug Naar Werk-coördinatoren

 POSITIEVE AANPAK VAN JE VERZUIM

Rol van het arbeidsreglement
Biedt cao 90 een oplossing ?
Re-integratie van zieke werknemers: een verplichting ?Tips & tricks ter bestrijding van een te hoog absenteïsmecijfer

PRAKTISCHE TOEPASSINGSVRAGEN

🤷‍♀️ Mag ik een zieke werknemer ontslaan ?
🤷‍♀️ Mag een zieke werknemer toch een paar uur van thuis uit werken ?
🤷‍♀️ Is een doktersbriefje altijd vereist ?
🤷‍♀️ Hoelang kan een werknemer ziek zijn?
🤷‍♀️ Wanneer is er sprake van medische overmacht ?
🤷‍♀️ Welke procedure moet je hierbij volgen ?
🤷‍♀️ Hoe kan je de zieke werknemer vervangen?
🤷‍♀️ Moet/mag je de werknemer deeltijds het werk laten hervatten?Hoe wordt het gewaarborgd loon bij ziekte berekend ? 🤷‍♀️ Wat met premies (ploegen, nacht,…)?
🤷‍♀️ Wat is de reële kost van de afwezigheid van je werknemers ?
🤷‍♀️ Mag de zieke werknemer zijn bedrijfswagen/GSM/laptop… houden ?
🤷‍♀️ Wat is de impact van ziekte op het aantal vakantiedagen ? Op het vakantiegeld ?
🤷‍♀️ Wat als de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie ?
🤷‍♀️ Ben je verplicht aangepast werk aan te bieden ?
🤷‍♀️ Mag een zieke werknemer het werk verlaten ?
🤷‍♀️ Mag je een bewijs van herstel vragen aan de werknemer die het werk (vroegtijdig) wil hervatten ?

Pin It on Pinterest

Deel deze informatie met je collega's!