OPLEIDING WERKEN MET EXTERNEN

Na deze opleiding heb je inzicht in de rechten en plichten van de opdrachtgever en de derden die in je organisatie komen werken.

We bekijken in detail het statuut van de werknemers van een onderaannemer (terbeschikkingstelling) en van uitzendkrachten.

In welke mate moeten zij wel of mogen zij niet op dezelfde manier behandeld worden als eigen werknemers. 

Je verwerft tijdens deze dagopleiding (9:00-17:00) een duidelijk inzicht in de verschillende samenwerkingsvormen (formaliteiten, voordelen, nadelen) en leert de bijzondere aandachtspunten ervan correct toe te passen.

Vragen waarop je antwoord krijgt

 • Hoe vermijd je schijnzelfstandigheid en herkwalificatie
 • Welke instructies mag je geven aan een freelancer?
 • Kan eenzelfde uitzendkracht jaren bij ons tewerkgesteld worden
 • Kan een werknemer freelancer worden?
 • Kan een freelancer werknemer worden?
 • Wat zijn de risico’s bij een foutief gebruik van uitzendarbeid?

 695,00 excl. btw

Freelancers en zelfstandigen

 • Begrip
 • Managementvennootschappen en consultancy agreements
 • Wat zijn de rechten en plichten van freelancers in vergelijking met de eigen werknemers?
 • Relevante rechtspraak
 • Risico’s op schijnzelfstandigheid en herkwalificatie
 • Praktische tips & tricks

  Terbeschikkingstelling

  • Begrip
  • Dienstverleningsovereenkomst
  • Wat zijn de rechten en plichten van ter beschikking gestelde medewerkers in vergelijking met de eigen werknemers?
  • Relevante rechtspraak
  • Risico’s
  • Praktische tips & tricks

    Uitzendarbeid

    • Begrip
    • Wettelijk kader
    • Wat zijn de rechten en plichten van uitzendkrachten in vergelijking met de eigen werknemers?
    • Waarborgen
    • Risico’s
    • Praktische tips & tricks

      Pin It on Pinterest