​OPLEIDING SOCIAAL OVERLEG EN SUCCESVOL ONDERHANDELEN

In deze opleiding (9:00-17:00) krijg je in de eerste plaats de nodige kapstokken om het sociaal overleg vorm te geven, te kaderen en af te bakenen.

Belangrijke aandacht gaat naar het praktische verloop van het sociaal overleg en het delen van ervaringen, nuttige tips & tricks doorheen debat en discussie. Als orator en moderator leidt Emmanuel Debelder dit tweede luik in goede banen, hierbij buigend op een rijke praktijkervaring.

In deze opleiding krijg je in de eerste plaats de nodige kapstokken om het sociaal overleg vorm te geven, te kaderen en af te bakenen.

Belangrijke aandacht gaat naar het praktische verloop van het sociaal overleg en het delen van ervaringen, nuttige tips & tricks doorheen debat en discussie. 

Vragen waarop je antwoord krijgt

 • Welk orgaan heeft welke bevoegdheden?
 • Wat is “de nodige tijd”
 • Wat is het belang van cao’s?
 • Wat zijn de verschillen tussen de ondernemingsraad, het comité en de syndicale afvaardiging?
 • Is iedereen beschermd? Op dezelfde manier?

 595,00 excl. btw

Deel I: wettelijk kader: Situering – taken – bevoegdheden

1. Situering

 • Overleggen of onderhandelen of informeren?
 • “De nodige tijd”
 • Ontslagbescherming

2. De Ondernemingsraad

 • Oprichting en samenstelling: rol van de voorzitter / de secretaris / externen
 • Wanneer en hoe vergaderen / Wanneer en hoe stemmen ?
 • Wat moet/kan in het huishoudelijk reglement
 • Vertrouwelijkheid van de vergadering
 • Topics & bevoegdheden

3. Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

 • Oprichting en samenstelling: rol van de voorzitter / de secretaris / externen
 • Wanneer en hoe vergaderen / Wanneer en hoe stemmen ?
 • Wat moet/kan in het huishoudelijk reglement
 • Vertrouwelijkheid van de vergadering
 • Topics & bevoegdheden

4. De Syndicale Afvaardiging

 • Oprichting en samenstelling
 • Cao’s sluiten – Cao’s opzeggen – nawerking van de cao
 • Topics

Deel II: tips & tricks voor een succesvol sociaal overleg

  1. Context van het sociaal overleg

  • Structuur van het sociaal overleg in België: niveau /impact/verschillen
  • Cultuur van het overleg in uw onderneming
  • Werknemersorganisatie: Wie /wat/hoe ? strategie / trends

  2. De spelregels met praktische tips & tricks

  • Enkele basisprincipes van het sociaal overleg
  • Hoe maakt u goede werkafspraken?
  • Hoe gaan we om met elkaar?
  • Hoe vergadert u efficiënt en effectief?

  3. Alles begint bij een goede voorbereiding

  • Wie heeft welke rol ?
  • Bepalen van een mandaat
  • Voorafgaande analyse van een onderhandeling
  • Opmaken van een stappenplan in onderhandelingen
  • Hoe draagvlak creëren?
  • De opening voorbereiden

  4. Het verloop van uw overleg

  • De verschillende stadia van het overleg
  • Omgaan met conflicten, crisis of vertrouwensbreuk: geven en nemen
  • Omgaan met mandaatgevers
  • Rechten versus belangen
  • Concluderen

  5. Risico’s – valkuilen – gevaren: hoe hiermee omgaan

  Pin It on Pinterest

  Deel deze informatie met je collega's!