Opslag en toch een lager nettoloon. Kan dit?

11 september 2020Compensation & Benefits

Wanneer ik opleiding geef over loonsverwerking, merk ik dat er vaak te weinig gekend is over de bedrijfsvoorheffing en het onderscheid tussen baremieke en exceptionele bedrijfsvoorheffing. Nochtans moet je de werking van de bedrijfsvoorheffing en de personenbelasting begrijpen om je medewerkers gerust te stellen wanneer ze na een loonsopslag (of indexering) netto plots minder gaan verdienen.

Opslag en toch een lager nettoloon. Kan dit?!

Tijd voor verduidelijking!

CONCLUSIE: een hoger brutoloon kan leiden tot een daling van je netto maandloon. Door de stijging van je loon, kan je terecht komen in een hoger barema voor de bedrijfsvoorheffing waardoor er in verhouding plots veel meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Daalt je loon na een loonsverhoging, dan trekt zich dat terug recht in de berekening van de definitieve belastingen!

Wil je meer te weten komen over de loonsverwerking ?

Tips & tricks voor een aantrekkelijk loonbeleid

In december plannen wij de opleiding “Tips en tricks voor een aantrekkelijk loonbeleid” waarin we de loonsverwerking volledig uit de doeken doen en de verschillende verloningsinstrumenten bespreken.

Kan je niet wachten tot dan? Bekijk de opleiding nu al on demand.

Bedrijfsvoorheffing

Zelf de bedrijfsvoorheffing berekenen? Hier vind je de bedrijfsvoorheffingsschalen en de jaarlijkse bijlage III met specifieke regels voor onder andere de exceptionele bedrijfsvoorheffing.

Pin It on Pinterest