Opslag en toch een lager nettoloon. Kan dit?

11 september 2020Compensation & Benefits

Wanneer ik opleiding geef over loonsverwerking, merk ik dat er vaak te weinig gekend is over de bedrijfsvoorheffing en het onderscheid tussen baremieke en exceptionele bedrijfsvoorheffing. Nochtans moet je de werking van de bedrijfsvoorheffing en de personenbelasting begrijpen om je medewerkers gerust te stellen wanneer ze na een loonsopslag (of indexering) netto plots minder gaan verdienen.

Opslag en toch een lager nettoloon. Kan dit?!

Tijd voor verduidelijking!

CONCLUSIE: een hoger brutoloon kan leiden tot een daling van je netto maandloon. Door de stijging van je loon, kan je terecht komen in een hoger barema voor de bedrijfsvoorheffing waardoor er in verhouding plots veel meer bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Daalt je loon na een loonsverhoging, dan trekt zich dat terug recht in de berekening van de definitieve belastingen!

Let op: sinds 2023 is de berekening van de bedrijfsvoorheffing gewijzigd. De berekening gebeurt voortaan niet meer per sprong van 15 euro waardoor voorgaande niet meer van toepassing is.

Wil je meer te weten komen over de loonsverwerking ? Zelf een loonbrief manueel kunnen narekenen?

Opleiding volgen over dit thema?

Op 1 dag krijg je inzicht in de bruto – netto loonsverwerking en de verschillende manieren  om je werknemers te “belonen”. Ook het cafetariaplan en het mobiliteitsbudget komen aan bod. Lees meer…

Je downloadt ook gratis de bij deze opleiding horende tools en templates: Excel rekentool bonus – cao 90 – warranten + Excel rekentool bruto-netto + Overzicht variabelen loonberekening

 595,00 excl. btw

Pin It on Pinterest