Basis opleiding arbeidsrecht – 2 dagen

Leer op 2 dagen in een mix van theorie en praktijk, de essentiële regels van het sociaal recht.

Je krijgt inzicht in de na te leven regels bij tewerkstelling van personeel (van aanwerving tot ontslag) en leert hoe je deze optimaal toepast in jouw organisatie.

 895,00 excl. btw

1. Sluiten van de arbeidsovereenkomst

 • Welke soorten arbeidsovereenkomst bestaan er ? Wat zijn hun voor- en nadelen ?
 • Hoe sluit ik een geldige arbeidsovereenkomst ? Welke clausules moet ik opnemen in de arbeidsovereenkomst ?
 • In welke taal moet ik de arbeidsovereenkomst opstellen ? Geldt de taalwetgeving ook voor policies, reglementen, evaluatieformulieren,… ?
 • Hoe zorg ik voor meer flexibiliteit voor zowel de werknemer als de organisatie ?
 • Hoe vermijd ik schijnzelfstandigheid en verboden terbeschikkingstelling ?
 • Wanneer kan ik een beroep doen op uitzendarbeid ?
 • Met welke rechtsbronnen moet ik rekening houden en hoe verhouden de rechtsbronnen zich ten opzichte van elkaar ? Wat is de hiërarchie van rechtsbronnen
 • Wat zijn de risico’s als ik de regels niet naleef ? Ben ik zelf verantwoordelijk ? Wie betaalt de boetes bij niet naleving van de sociale wetgeving?

2. Uitvoeren van de arbeidsovereenkomst

 • Wat zijn de verplichtingen bij tewerkstelling van personeel ?
 • Hoe bereken ik het nettoloon ?
 • Wat is de taxshift ?
 • Welke mogelijkheden tot optimalisering bestaan er ?
 • Wat is een cafetariaplan? Hoe werkt een cafetariaplan ?
 • Wat zijn de regels inzake arbeidsduur, overloon en inhaalrust ?
 • Hoe voer ik een correct systeem van glijtijden in ?
 • Mogen werknemers werken op zon- en feestdagen ?

3. Schorsing van de arbeidsovereenkomst (afwezigheden)

 • Wanneer mag een werknemer afwezig zijn van het werk ?
 • Welke vakantierechten bestaan er? (Aanvullende) vakantie, jeugdvakantie, seniorvakantie
 • Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval (privé) – Arbeids(weg) ongeval en beroepsziekte (professioneel) Wat zijn de regels en de verschillen tussen beiden?
 • Persoonlijke afwezigheden: wat zijn de verschillen tussen klein verlet, verlof om dwingende reden en toegestane afwezigheid ?
 • Welke afwezigheden bestaan er voor papa’s en mama’s ?
 • Welke vormen van tijdskrediet en thematische verloven bestaan er (nog)?
 • Wat is het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) ?

4. Einde van de arbeidsovereenkomst

 • Op welke manieren kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd ?
 • Wat is het verschil tussen opzeg en verbreking ?
 • Welke regels gelden voor een ontslag om dringende reden ?
 • Hoe bereken ik een opzeggingstermijn?
 • Welke beschermingen tegen ontslag bestaan er ?
 • Mag ik een zieke werknemer ontslaan ? Welke procedure moet ik hierbij naleven ?
 • Moet ik elk ontslag motiveren ?
 • Moet ik altijd outplacement aanbieden ?

Extra informatie

Voor wie

Start je op een personeelsafdeling, heb je al ervaring met tewerkstelling van personeel of wil je kortom inzicht verwerven in het arbeidsrecht, dan is deze basisopleiding iets voor jou.

Wij raden deze opleiding aan voor HR-medewerkers, HR-business partners, HR-managers, leidinggevenden, boekhouders, (nieuwe) personeelsmedewerkers, payroll medewerkers, bestuurders..

Datum & locatie

26 en 27 februari 2024 – Van der Valk Hotel Antwerpen, 28 en 29 maart 2024 – Van der Valk Hotel – Gent

Trainer

Deze opleiding wordt gegeven door Els De Coninck. Zij heeft een passie voor arbeidsrecht die ze vol enthousiasme overdraagt op de deelnemers.

De troeven van Els

– Licentiaat rechten met bijkomende master sociaal recht
– 15 jaar professionele ervaring in arbeidsrecht en HR als advocaat, trainer, adviesverlener, consultant, interim manager
– Vanuit haar ervaring als advocaat en adviseur heeft Els een duidelijk zicht op de belangrijkste reflexen waarover elke personeelsmedewerker en people manager zou moeten beschikken
– Els vertaalt juridische regels naar concrete en praktische mensentaal. Zij brengt het sociaal recht tot leven. De deelnemer krijgt van haar geen droge materie, maar toffe toepassingen en praktijkvoorbeelden, gekruid met de nodige HumoR.

Pin It on Pinterest