SOCIAAL RECHT VOOR MANAGERS

OMDAT JE ALS MANAGER VAAK HET EERSTE AANSPREEKPUNT BENT

Bij het opnemen van een nieuwe rol als manager wordt vaak besproken welke opleidingen de nieuwe leidinggevende zal moeten volgen voor de uitoefening van zijn taak als people manager: communicatie, leadership, prestatiemanagement, feedback geven,… Al te vaak wordt een belangrijk thema over het hoofd gezien: de harde, juridische kant van HR:

  • Wat als iemand ziek wordt tijdens het werk ?
  • Wat als iemand te laat komt en vraagt om een uurtje langer te blijven?
  • Wat als iemand vraagt of hij vroeger naar huis kan om bij de tandarts te gaan?
  • Wat als iemand liever doorwerkt over de middag?
  • Wat als iemand tijdens een ziekteperiode op vakantie gaat ?
  • Kan een personeelsafgevaardigde ontslagen worden?

Het is een greep uit de concrete vragen waar people managers in ‘the field’ mee geconfronteerd worden.

In de opleiding “sociaal recht voor managers” krijgen leidinggevenden op 1 dag een bad sociaal recht om inzicht te krijgen in de belangrijkste regels van sociaal recht opdat ze bij vragen vol zelfvertrouwen de eerste feedback aan hun teamleden kunnen geven. Vaak zal het antwoord zijn dat ze dit best kunnen opnemen met HR, maar zo weet de leidinggevende op z’n minst al dat er regelgeving over bestaat en dat die best complex is.

Opdat deze opleiding zo nauw mogelijk zou aansluiten bij de organisatie en de sector van de werkgever, organiseren wij deze opleiding enkel in house. Op die manier kunnen verschillende leidinggevenden van de organisatie samen hun cases en vragen rond sociaal recht bespreken en krijgen ze antwoorden op maat van hun organisatie en sector.

Pin It on Pinterest