SOCIAALJURIDISCH ADVIES en HR CONSULTANCY

DUIDELIJK SOCIAALJURIDISCH ADVIES EN HR CONSULTANCY IN MENSENTAAL

Onze consultants helpen je graag verder met het opstellen, optimaliseren en reviewen van je contracten, policies en andere documenten, het berekenen van ontslagvergoedingen en ontslagkosten, het beantwoorden van al jouw sociaaljuridische vragen, het bespreken van concrete cases,…

Bij Flexius vind je een ware HR sparringpartner die je niet alleen vooruit helpt in de uitoefening van je dagelijkse HR praktijk maar die je tevens bijstaat in je persoonlijke ontwikkeling als HR professional.

 

WAARVOOR JE BIJ ONS TERECHT KAN

Cafetariaplan: scoor met een loonpakket op maat

Flexibel verlonen zit in de bus. De ene wil een gsm, de andere kiest voor een fiets. Met een vast loonbeleid kan je nooit goed doen voor iedereen en wordt kiezen mogelijks verliezen. 

Waarom deze keuze niet overlaten aan de werknemer? Laat je werknemer zelf zijn loonpakket samenstellen op maat en volgens zijn persoonlijke behoeften. 

Het implementeren van een cafetariaplan vraag een wat nieuwe benadering van verlonen waarbij werkgeverskost centraal staat. De werknemer kiest welke voordelen zijn voorkeur wegdragen en het kost jou als werkgever geen euro meer. 

Gebruik je cafetariaplan niet alleen om je huidige werknemers tevreden te stellen, te motiveren, te belonen en dus te houden, maar speel het ook uit op de arbeidsmarkt. Trek nieuwe werknemers aan dankzij je aantrekkelijk cafetariaplan met een loonpakket op maat!

Wij helpen je graag op weg om van jouw cafetariaplan een toppertje te maken.

Jij kiest de aanpak die jou het beste ligt:

REVIEW

Heb je zelf al een cafetariaplan uitgewerkt en wil je dit laten reviewen?  Wij kijken jouw documenten na en geven feedback: wat is goed, wat is minder goed, welke zaken moeten/kunnen aangepast worden.

ASK A CONSULTANT

Uitwerking: wij werken het cafetariaplan samen met jou uit. Wie bespreken de verschillende mogelijkheden en geven advies. Zo krijg je een cafetariaplan op maat van jouw onderneming en de behoeften van jouw werknemers.

Policy: Het plan wordt uitgeschreven in een cafetariaplan policy.

Rekentool: je krijgt van ons een rekentool ter beschikking die inzicht geeft in de bruto-netto impact van de verschillende keuzemogelijkheden.

Bijlage aan de arbeidsovereenkomst: de keuze van de werknemer en de afspraken hieraan gelinkt, wordt vastgelegd in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst.

Communicatie: omdat het welslagen van je project staat of valt met een goeie communicatie, verzorgen wij infosessies op maat. Dit kan live bij jou in de organisatie of via een online conferentie. Wil je communicatie die letterlijk plakt kan je ook opteren voor de video-toelichting. Zo kunnen de werknemers gericht de informatie bekijken én herbekijken van elk voordeel waarvoor zij interesse hebben.  

DO IT YOURSELF

Je volgt de onze opleiding “Ontwerp en beheer(s) je bedrijfseigen cafetariaplan” waarin je een overzicht krijgt van de na te leven regelgeving en de verschillende te nemen stappen voor de uitwerking van een cafetariaplan.

Daarnaast krijg je van ons al een eerste aanzet van rekentool om de berekeningen te maken, een model bijlage aan de arbeidsovereenkomst én een voorbeeld cafetariaplan policy.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

Maak van je thuiswerk project een succes!

Voor elke thuiswerker ben je verplicht over een geschreven overeenkomst/bijlage aan de arbeidsovereenkomst te beschikken. Bovendien moet in de meeste gevallen een aanpassing gebeuren aan het arbeidsreglement en kunnen ook andere organisatorische wijzigingen wenselijk zijn.

Wij helpen je graag op weg om van je thuiswerk project een succes te maken. Jij kiest de aanpak die jou het beste ligt:

REVIEW

Zijn je overeenkomsten/bijlages telewerk correct en volledig? Wij kijken de documenten na en geven feedback: wat moet worden toegevoegd, wat kan beter geformuleerd worden, wat mag er eventueel uit,…

ASK A CONSULTANT

Wij stellen voor jou een overeenkomst/bijlage telewerk op die voldoet aan de wettelijke vereisten en de wensen van het bedrijf en passen het arbeidsreglement aan.

DO IT YOURSELF

Je volgt onze opleiding “Sterk in thuiswerk” waarin je een overzicht krijgt van de na te leven regelgeving inzake thuiswerk. Deze on demand opleiding bestaat uit 2 delen:

 • een juridisch luik met een overzicht van de wettelijke voorschriften die je moet naleven wanneer je wenst te starten met thuiswerken. Belangrijke aandacht wordt besteed aan de (bijlage aan de) arbeidsovereenkomst, arbeidsongevallen en forfaitaire onkostenvergoedingen die je aan de thuiswerker kan betalen. Ook het occasionele telewerken (wet werkbaar en wendbaar werk) wordt toegelicht (120 min.).
 • een HR-luik met tal van nuttige tips & tricks om van je thuiswerk project een succes te maken (ca. 60 min.).

Daarnaast kan je een gratis modelovereenkomst telewerk en een gratis template policy telewerk, inclusief forfaitaire onkostenvergoeding verbonden aan thuiswerk downloaden om zelf meteen aan de slag te gaan. Deze aanpak biedt als voordeel dat je zelf leert waarom bepaalde clausules worden opgenomen. Bovendien kan je de templates meteen aanpassen op maat van de wensen en behoeften van jouw organisatie.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte

Is je arbeidsreglement up to date?

Zodra je 1 werknemer in België tewerkstelt, ben je verplicht een arbeidsreglement op te stellen. Bij een controle vanwege de inspectiediensten, is het arbeidsreglement vaak een van de eerste documenten die worden opgevraagd.

Het arbeidsreglement moet verplicht een aantal vermeldingen bevatten. Daarnaast staat het de werkgever vrij een aantal concrete afspraken in het arbeidsreglement op te nemen, uiteraard mits -waar voorgeschreven- het naleven van de procedure tot aanpassing van het arbeidsreglement.

Meer en meer stellen wij vast dat werkgevers het belang inzien van een arbeidsreglement dat niet alleen voldoet aan de wettelijke vereisten, maar dat tegelijkertijd een aantal afspraken concretiseert en op die manier afdwingbaar maakt.

 • Bevat je arbeidsreglement alle verplichte vermeldingen ?
 • Bevat je arbeidsreglement de nodige aanpassingen inzake arbeidsduur en flexibel werken ?
 • Bevat je arbeidsreglement de nodige aanpassingen ingevolge de gewijzigde welzijnswetgeving ?
 • Is je arbeidsreglement inspectie-proof ?
 • Is je arbeidsreglement geoptimaliseerd waar mogelijk?
 • Laat je arbeidsreglement flexibel werken toe ?
 • Laat je arbeidsreglement bepaalde controles van de werknemers toe (gebruik van internet & e-mail, alcohol- en drugsgebruik,…)?
 • Laat je arbeidsreglement het toepassen van interne sancties toe ?

Wij kijken dit voor en/of met je na! jij kiest de aanpak die jou het beste ligt:

REVIEW

Wij kijken het arbeidsreglement na en geven feedback: wat moet worden toegevoegd, wat kan beter geformuleerd worden, wat mag er eventueel uit,…

ASK A CONSULTANT

Wij formuleren voor jou een aangepast arbeidsreglement.

DO IT YOURSELF

Wij organiseren een infosessie voor jou en je team en leren hoe jullie zelf het arbeidsreglement kunnen aanpassen en optimaliseren. Hierbij worden een aantal nuttige voorbeeldclausules aangereikt met de mogelijkheid om het aangepaste arbeidsreglement door ons te laten reviewen.

Kan je niet wachten? Bekijk dan meteen onze on demand opleiding arbeidsreglement en policies met tal van nuttige voorbeeldclausules.

Complete legal scan van je HR-beleid
 • Zijn jullie processen, documenten, praktijken in lijn met de wettelijke regels ? Wij kijken het voor jou na en geven tips en advies waar bijsturing wenselijk / noodzakelijk is.
 • Ben je klaar voor een bezoek van de sociale inspectie ?
 • Is het arbeidsreglement geoptimaliseerd ?
 • Weet je tot waar de bevoegdheden van de inspecteur reiken ?

Wij kijken na of je contracten, arbeidsreglement en andere praktijken in overeenstemming zijn met de geldende sociale wetgeving. Wij kunnen je ook bijstaan tijdens de controle en erna en adviseren bij problemen over te nemen stappen.

Een bezoek van de sociale inspectie hoeft niet per se een drama te zijn…

EHBO - Eerste Hulp Bij Ontslag

Afscheid nemen kan pijn doen; vermijd dat een ontslag écht pijnlijk wordt

Flexius staat je bij in je concrete ontslagdossiers:

 • Beoordeling van je ontslagdossier: voldoende motivering ? Ontslagbescherming ?
 • Berekenen opzeggingstermijn
 • Berekenen verbrekingsvergoeding en ontslagkost, met advies tot optimalisering
 • Onderhandelen en opstellen van een dadingsovereenkomst na ontslag
 • Verplichtingen bij ontslag: vertrekvakantiegeld, uitwinningsvergoeding, sollicitatieverlof, outplacement, SWT,…
 • Betwistingen i.k.v. ontslag (termijn, vergoeding, motivering,…)
 • Heeft de werknemer recht op outplacement ?
Optimalisering van de variabele verloning

Twijfel je nog over de toekenning van een loonbonus (“cao 90”), warranten of de nieuwe winstpremie? Laat je niet afschrikken door de complexe reglementering en start vandaag nog met een moderne en aantrekkelijke toekenning van de variabele verloning.

Sinds 2008 kunnen ondernemingen uit de particuliere sector en sommige openbare instellingen een fiscaal gunstige loonbonus toekennen aan (een deel van) het personeel, de zogenoemde cao 90.

Sinds 2018 kunnen ondernemingen er ook voor kiezen om een winstpremie toe te kennen aan hun personeel.

Daarnaast blijven ook warranten een zeer aantrekkelijke wijze van toekenning van (variabele) verloning.

Sprekende cijfers

In onze tips en weetjes ontdek je alles over de bruto en netto berekening van de bonus – loonbonus cao 90 – warranten – winstpremie.

Maak je keuze en ga over tot implementatie

Jij kiest zelf de aanpak die jou het best ligt:

REVIEW

Wij kijken jouw documenten na en geven feedback: wat moet worden toegevoegd, wat kan beter geformuleerd worden, wat mag er eventueel uit,…

ASK A CONSULTANT

Wij adviseren jou over de verschillende mogelijkheden en ondersteunen je bij het maken van de juiste keuze.

DO IT YOURSELF

Met onze rekentool pas je een aantal variabelen aan op jouw maat en behoeften en maak je in een handomdraai de nodige simulaties om zicht te krijgen op de verschillende mogelijkheden.

HOE FLEXIUS HET VERSCHIL MAAKT

Wij nemen standpunt in

Je krijgt van ons geen uitgebreide theorieën en risicoanalyses, maar concrete en praktisch bruikbare antwoorden, toegelicht in mensentaal. Indien gewenst, staan wij u ook bij in de implementatie.

Ons team volgt alle wetswijzigingen, relevante rechtspraak en tendensen op de voet en beschikt over een uitgebreide parate kennis in alle domeinen van de sociale wetgeving. Hierdoor zijn wij in staat snel en praktisch sociaaljuridisch advies te geven, rekening houdend met alle bestaande mogelijkheden en uitzonderingen.

Wij denken met je mee

Je krijgt van ons geen standaardantwoorden. Wij luisteren naar je vraag, onderzoeken de concrete behoefte en zoeken samen met jou naar de meest gepaste oplossing.

Onze consultants werken transparant en geven je naast een praktisch en concreet advies de nodige tools om in de toekomst ook zelf aan de slag te kunnen gaan. 

Wij leren je kennen

Onze consultants leren jou en je organisatie kennen, zodat onze adviezen steeds aangepast zijn aan jouw concrete behoeften. Wij investeren in een lange termijnrelatie om je steeds zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wil je zelf een beter inzicht krijgen in het kluwen van regels waar je onderneming rekening mee moet houden, dan maken wij voor jou een analyse en synthese in een praktisch handboek op maat van je onderneming en sector.

TARIEVEN

Wij hanteren transparante tarieven die vooraf duidelijk gecommuniceerd worden aan de klant, zowel bij kleine eenmalige vragen voor sociaaljuridisch advies als bij grotere HR consultancy projecten.

Trouwe klanten die vooraf “credits” aankopen, worden hierbij beloond met verlaagde tarieven. Bij het einde van elk kwartaal, ontvangen zij een gedetailleerd overzicht van geleverde prestaties en gebruikte credits. Vooraf worden steeds duidelijke afspraken gemaakt, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

JA IK WIL ONDERSTEUNING OM ONS HR BELEID TE OPTIMALISEREN!

Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

Pin It on Pinterest