Niet-naleving van een algemeen verbindend verklaarde cao

5 juli 2013Collectief arbeidsrecht en sociaal overleg

Wist je dat…

  • Sinds 1 juli 2011 zo goed als alle inbreuken en mogelijke sancties op de sociale wetgeving zijn opgenomen in het Sociaal Strafwetboek ?
  • Naargelang de ernst van de inbreuk een sanctie geldt van niveau 1 tot 4, gaande van kwaad naar erger:
  GEVANGENISSTRAF STRAFRECHTELIJKE GELDBOETE (€) ADMINISTRATIEVE GELDBOETE (€)
Niveau 1     60 – 600
Niveau 2   Hetzij 300 – 3.000 Hetzij 150 – 1.500
Niveau 3   Hetzij 600 – 6.000 Hetzij 300 – 3.000
Niveau 4 Hetzij 6 mnd. – 3 jaar en/of 3.600 – 36.000 Hetzij 1.800 – 18.000

 

  • Deze sancties meestal vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers en hierdoor hoog kunnen oplopen ?
  • Het Sociaal Strafwetboek in het algemeen bepaald dat een inbreuk op een algemeen verbindend verklaarde cao wordt gesanctioneerd met niveau 1 en dat deze bepaling op 1 juli 2013 inwerking is getreden ?
  • Het de bedoeling was van de wetgever om deze inwerkingtreding (en dus mogelijke sanctionering bij niet naleving van een algemeen verbindend verklaarde cao) uit te stellen tot 1 juli 2015, maar de teksten hiervoor niet tijdig werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad ?
  • Op dit ogenblik een Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen d.d. 19 juni 2013 dat de inwerkingtreding van deze bepaling toch zal uitstellen tot 1 juli 2015, hangende is in de Kamer ?
  • Zelfs bij zo’n uitstel het niet naleven van een algemeen verbindend verklaarde cao wordt gesanctioneerd, maar dit op grond van artikel 56 e.v. van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités?

Pin It on Pinterest