Niet-naleving van een algemeen verbindend verklaarde cao

5 juli 2013Collectief arbeidsrecht en sociaal overleg

Wist je dat…

  • Sinds 1 juli 2011 zo goed als alle inbreuken en mogelijke sancties op de sociale wetgeving zijn opgenomen in het Sociaal Strafwetboek ?
  • Naargelang de ernst van de inbreuk een sanctie geldt van niveau 1 tot 4, gaande van kwaad naar erger:
  GEVANGENISSTRAF STRAFRECHTELIJKE GELDBOETE (€) ADMINISTRATIEVE GELDBOETE (€)
Niveau 1     60 – 600
Niveau 2   Hetzij 300 – 3.000 Hetzij 150 – 1.500
Niveau 3   Hetzij 600 – 6.000 Hetzij 300 – 3.000
Niveau 4 Hetzij 6 mnd. – 3 jaar en/of 3.600 – 36.000 Hetzij 1.800 – 18.000

 

  • Deze sancties meestal vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers en hierdoor hoog kunnen oplopen ?
  • Het Sociaal Strafwetboek in het algemeen bepaald dat een inbreuk op een algemeen verbindend verklaarde cao wordt gesanctioneerd met niveau 1 en dat deze bepaling op 1 juli 2013 inwerking is getreden ?
  • Het de bedoeling was van de wetgever om deze inwerkingtreding (en dus mogelijke sanctionering bij niet naleving van een algemeen verbindend verklaarde cao) uit te stellen tot 1 juli 2015, maar de teksten hiervoor niet tijdig werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad ?
  • Op dit ogenblik een Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen d.d. 19 juni 2013 dat de inwerkingtreding van deze bepaling toch zal uitstellen tot 1 juli 2015, hangende is in de Kamer ?
  • Zelfs bij zo’n uitstel het niet naleven van een algemeen verbindend verklaarde cao wordt gesanctioneerd, maar dit op grond van artikel 56 e.v. van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités?

Pin It on Pinterest

Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP.