Nieuwe cao corona telewerk

Nieuwe cao corona telewerk Wist je dat… Telewerk al sinds 1 juli 2006 geregeld is in cao 85 inzake structureel telewerk? Sinds 1 februari 2017 er een wettelijke regeling is rond occasioneel telewerk in de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk? Er...

Pin It on Pinterest