Verlof voor mantelzorg

27 september 2020Afwezigheden

Wist je dat…

 

  • Sinds 1 september 2020 de werknemer jou kan melden dat hij mantelzorgverlof opneemt. De werknemer moet dit minstens 7 dagen voor aanvang doen
  • Het mantelzorgverlof voor de werknemer een recht is dat de werkgever niet kan weigeren (de werknemer moet geen aanvraag doen, maar het gewoon melden!)
  • Het mantelzorgverlof een nieuwe vorm van thematisch verlof is die eigenlijk al bestaat sinds 1 oktober 2019
  • De werknemer tot nu toe van dit recht geen gebruik kon maken omdat er nog geen procedure was om de aanvraag tot erkenning als mantelzorger in te dienen
  • Deze procedure bij KB van 16 juni 2020 werd uitgewerkt en op 1 september 2020 in werking is getreden
  • De werknemer gedurende 6 maanden (12 maanden als opname 50% of 1/5) over zijn loopbaan van dit recht gebruik kan maken, maar wel maximaal 1 maand (2 maanden als opname 50% of 1/5) per zorgbehoevende
  • De werknemer die van dit recht gebruik wil maken via een verklaring op eer een aanvraag moet indienen bij zijn ziekenfonds dat 12 weken de tijd heeft om een attest van erkenning af te leveren. Bij het KB is een model verklaring op eer gevoegd, maar het ziekenfonds kan een ander document hanteren dat dezelfde vermeldingen bevat
  • Deze erkenning gedurende 12 maanden geldig is (verlengbaar)
  • De werknemer die van dit recht gebruik maakt recht heeft op een onderbrekingsuitkering van de RVA. Zolang hierover geen KB wordt aangenomen, wordt dezelfde uitkering als voor medische bijstand toegepast
RVA

Pin It on Pinterest