Wist je dat…

  • Rechtspraak aanvaardt dat partijen bepalen dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt (zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding), wanneer de opdrachtgever waar de werknemer wordt tewerkgesteld, de samenwerking met de werkgever beëindigt
  • Dit laat toe een werknemer in dienst te nemen met het oog op het uitvoeren van een project met een derde, waarbij de samenwerking kosteloos eindigt wanneer dit project door die derde wordt beëindigd. Een correcte formulering van de clausule in de arbeidsovereenkomst is hierbij cruciaal.
  • Vergeet bij de opstelling van je contract met de opdrachtgever ook niet de verstrengde regels aangaande terbeschikkingstelling van werknemers!

Pin It on Pinterest