Wanneer dit onderwerp aan bod komt tijdens een opleiding, weten de meeste deelnemers dat het niet evident is het recht op sollicitatieverlof te beperken.

De werknemer kan altijd beter werk vinden” of “ook thuis de zoekertjes doornemen valt onder zoeken naar ander werk“.

Toch is het recht niet zo absoluut als vele werknemers (en ook werkgevers) denken.

We brengen hier een aantal beperkingen die je als werkgever wil kennen, in herinnering.

Zoals dat geldt voor elk recht, mag van het recht op sollicitatieverlof geen misbruik gemaakt worden. Kan je als werkgever bewijzen dat de werknemer zich schuldig maakt aan rechtsmisbruik, dan kan je het sollicitatieverlof weigeren.

Het is niet de werknemer die moet bewijzen dat hij het sollicitatieverlof gebruikt waarvoor het bedoeld is, maar wel de werkgever die het tegendeel moet bewijzen. Geen evidente opdracht, maar het kan!

De grenzen aan het recht op sollicitatieverlof werden al door het Hof van Cassatie aangegeven in rechtspraak van 1965. Toch wordt deze rechtspraak zelden genoemd om het recht op sollicitatieverlof te beperken, terwijl deze rechtspraak wel gevolgd wordt door sommige rechtbanken en hoven. Automatisch aannemen dat de werknemer die al ander werk heeft, geen recht heeft op sollicitatieverlof is een stap te ver, maar dit element samen met feiten die wijzen op rechtsmisbruik zouden wel kunnen volstaan om het sollicitatieverlof te beperken.

Hoe gaat dit in de praktijk? Jij bepaalt als werkgever hoe je de afwezigheden boekt. Jij boekt dus al dan niet sollicitatieverlof  voor de dagen waarop de werknemer (al dan niet met je akkoord) afwezig is geweest. Het is aan de werknemer die meent dat de dagen als sollicitatieverlof geboekt moeten worden, om dit -desnoods voor de arbeidsrechtbank- af te dwingen.

Wil je de discussie hierover aangaan met de werknemer, zal je de dagen afwezigheid dus niet boeken als sollicitatieverlof, maar bv. als vakantie of zelfs een onbetaalde afwezigheid. Vervolgens is het de werknemer die dit zal moeten aanvechten. Het initiatief ligt dus bij de werknemer. Let op de bewijslast ligt bij de werkgever.

Opleiding ontslag

Afscheid nemen kan pijn doen. Vermijd dat een ontslag echt pijnlijk wordt!

Op 1 dag leer je aan de hand van concrete voorbeelden en situaties alles over de correcte beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Je gaat naar huis met een aantal handige tools en schema’s.

Lees meer…

Pin It on Pinterest