Creatief verlonen. Het is een dingetje voor menig comp&ben’er.

Maar hoever kan je hierin gaan? Het loon van de werknemer wordt beschermd door de zogenoemde Loonbeschermingswet van 1965. Deze bevat een aantal basisprincipes en specifieke sancties bij niet naleving. Zo bepaalt artikel 47 bis:

“Het loon wordt beschouwd als niet uitbetaald wanneer zulks is gebeurd met overtreding van de bepalingen van de artikelen 4 tot 6, 11, tweede en derde lid, 13, 14, 16 en 17 en de besluiten genomen ter uitvoering van die bepalingen.”

Een recente uitspraak van het Arbeidshof van Antwerpen paste deze sanctie toe ten aanzien van een werkgever die een vergoeding betaalde in bitcoins.

Op grond van artikel 4 van de Loonbeschermingswet  moet het loon betaald worden in een munt die wettelijk gangbaar is in België, wanneer de werknemer er zijn activiteit uitoefent.

De werkgever betaalde een vergoeding in bitcoins en het Arbeidshof van Antwerpen oordeelt hierover dat betaling van het loon in bitcoins of andere cryptovaluta geen munt is die wettelijk gangbaar is in België.

Bijgevolg werd de betaling geacht niet te hebben plaatsgevonden en moet de werkgever het loon (opnieuw) betalen.

Opleiding volgen over dit thema?

 595,00 excl. btw

Pin It on Pinterest

Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP.