Bekijk jij wel eens je loonbrief? Een vergelijking van je brutoloon met je nettoloon, maakt je wellicht niet vrolijker. En dan zwijg ik nog van je eindejaarspremie. 

De eindejaarspremie wordt ook wel eens een dertiende maand genoemd, maar als je op netto niveau je maandloon van december vergelijkt met je eindejaarspremie, zal je eerder spreken van een dertiende HALVE maand! Waarom hou je van je eindejaarspremie of andere bonussen netto vaak minder dan de helft over? Worden premies dan zwaarder belast?! 

De bedrijfsvoorheffing: hoe werkt het?

De werkgever houdt verplicht bedrijfsvoorheffing in op het loon dat hij betaalt. Deze dient als voorschot op de personenbelasting die uiteindelijk verschuldigd zal zijn door de werknemer. De belastingen worden pas berekend na afloop van het inkomstenjaar en met de inhouding van bedrijfsvoorheffing wordt vermeden dat de werknemer niet in staat zou zijn de verschuldigde belastingen te betalen. Het is dus een soort veiligheid voor de overheid.

Normale en exceptionele bedrijfsvoorheffing: het verschil 

Om het bedrag van de bedrijfsvoorheffing te bepalen, wordt een onderscheid gemaakt tussen de “normale” bedrijfsvoorheffing en de “exceptionele” bedrijfsvoorheffing.

De normale bedrijfsvoorheffing wordt berekend met behulp van een formule (de “basisschaal”) die je toepast op het netto belastbaar jaarinkomen. Vervolgens worden een aantal verminderingen toegepast zoals ingevolge de belastingvrije som, kinderen of andere personen ten laste, de fiscale werkbonus enz.

De exceptionele bedrijfsvoorheffing daarentegen, wordt berekend met behulp van percentages. Dit percentage kan naargelang het jaarloon van de werknemer oplopen tot 53,50%, wat gelet op de hierboven vermelde percentages in de personenbelasting hoog is.

Wil dit dan zeggen dat premies zwaarder worden belast?

Neen! absoluut niet. Finaal wordt al het loon van een inkomstenjaar op 1 hoop gegooid en onderworpen aan de belastingschijven, wat resulteert in 1 gemiddeld tarief op de totale inkomsten: de gemiddelde aanslagvoet.

Wel is het zo dat als je veel premies ontvangt, je jaarloon hoger wordt dan verwacht op basis van enkel je vast loon. Hierdoor zal ook de gemiddelde aanslagvoet van toepassing op je totale inkomsten hoger uitvallen, waardoor mogelijks in verhouding te weinig bronheffing werd berekend op de vaste maandelijkse looncomponenten. Dit wordt opgevangen door de hogere bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op niet maandelijkse premies en bonussen. Hierdoor hebben mensen het gevoel dat premies en bonussen zwaarder worden belast, maar dit klopt enkel voor de ingehouden voorschotten. In de definitieve berekening van de personenbelasting wordt al je loon even zwaar belast.

Ontdek het in onze feit of fictie video

Handige tools

Ontdek hier ons handig overzicht met de variabele voor de loonberekening anno 2024 (RSZ + BV).

Meer weten over de bruto-netto loonberekening?

Opleiding loonberekening

 595,00 excl. btw

Pin It on Pinterest

Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP.