Sinds 2024 kan je bij ziekte tijdens je vakantie vragen om je vakantie te laten omboeken naar ziekte zodat je de “verloren” vakantiedagen op een later moment kan opnemen. 

Dit geldt zowel tijdens vakantie in België als tijdens vakantie in het buitenland en dat laatste geeft aanleiding tot heel wat vragen.

Je hoeft hiervoor niet eens zo ver te reizen. Kom je terecht bij een Nederlandse dokter, dan spreken jullie wel dezelfde taal, maar doktersbriefjes is iets dat onze Noorderburen niet kennen.

Het medisch attest

In de eerste plaats zal je de buitenlandse dokter al moeten vragen een doktersbriefje af te leveren. Dat is immers een van de voorwaarden om je ziektedagen te laten boeken als ziekte in plaats van vakantie. Zie onze factcheck hierover.

De taal van het medisch attest

Vervolgens rijst de vraag naar de taal waarin de buitenlandse dokter dat attest moet opstellen. Al gauw wordt dan verwezen naar de taalwetgeving. Dat attest moet in het Nederlands, anders is het onbestaande. Maar klopt dit wel?  Om deze vraag te beantwoorden moeten we dieper inzoomen op het toepassingsgebied van het Vlaams Taaldecreet, ook wel het Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen.

“Dit decreet is van toepassing op de natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben”

 Op grond van deze bepaling oordeelt een groot deel van de rechtspraak dat het Taaldecreet niet van toepassing is op het medisch attest omdat dit document door de werknemer bezorgd moet worden. Het Decreet is van toepassing op de natuurlijke personen en rechtspersonen die een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied hebben. De werknemers van die personen worden niet vermeld.

Zomaar eisen dat de werknemer altijd een Nederlandstalig attest aflevert is dus een brug te ver. Je kan wel de Nederlandse taal of één van de drie officiële landstalen als preferentieel vermelden in je arbeidsreglement, maar een attest in de andere taal kan je op die grond niet automatisch ter zijde schuiven. De werknemer moet zijn verplichtingen van de Arbeidsovereenkomstenwet naleven en de werkgever mag deze niet verzwaren. Een attest in een taal die de werkgever redelijkerwijs kan begrijpen, moet dan ook aanvaard worden. Zoniet zal een beëdigde vertaling nodig zijn. De kost hiervan afwentelen op de werknemer wordt mogelijks ook als een verzwaring van diens rechten beschouwd. Ons advies is daarom om dit te vermijden en te zorgen voor een Engels modelattest dat de werknemer kan laten invullen door de buitenlandse dokter. Zorg er ook voor dat de werknemer dit document makkelijk kan vinden tijdens zijn vakantie in het buitenland. We gaan ervan uit dat het model medisch attest bij ziekte tijdens de vakantie niet standaard in de broekzak van je werknemers zit.

Meer weten over de Taalwetgeving?

Opleiding rechtsbronnen voor HR

Maak je klaar om je een volledige dag (9:00-17:00) onder te dompelen in de fascinerende wereld van juridische bronnen en je innerlijke arbeidsrecht goeroe los te laten. In deze masterclass ontrafelen we de mysteries rond de hiërarchie van rechtsbronnen en leren we je hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Je leert de bronnen van het arbeidsrecht beter te begrijpen en kan ermee aan de slag om ze te optimaliseren.

Ook het sociaal overleg wordt toegelicht en de manier waarop collectieve arbeidsovereenkomsten tot stand komen. Lees meer…

 595,00 excl. btw

Pin It on Pinterest