SOCIAAL-JURIDISCH ADVIES

Onze consultants helpen u graag verder met het opstellen, optimaliseren en reviewen van uw contracten, policies en andere documenten, het berekenen van ontslagvergoedingen en ontslagkosten, het beantwoorden van al uw sociaal-juridische vragen, het bespreken van concrete cases,…

 

Hoe Flexius het verschil maakt

Wij nemen standpunt in

U krijgt van ons geen uitgebreide theorieën en risicoanalyses, maar concrete en praktisch bruikbare antwoorden, toegelicht in mensentaal. Indien gewenst, staan wij u ook bij in de implementatie.

Ons team volgt alle wetswijzigingen, relevante rechtspraak en tendensen op de voet en beschikt over een uitgebreide parate kennis in alle domeinen van de sociale wetgeving. Hierdoor zijn wij in staat u snel en praktisch advies te geven, rekening houdend met alle bestaande mogelijkheden en uitzonderingen.

Wij denken met u mee

U krijgt van ons geen standaardantwoorden. Wij luisteren naar uw vraag, onderzoeken de concrete behoefte en zoeken samen met u naar de meest gepaste oplossing.

Onze consultants werken transparant en geven u naast een praktisch en concreet advies de nodige tools om in de toekomst ook zelf aan de slag te kunnen gaan.

Wij leren u kennen

Onze consultants leren u en uw organisatie kennen, zodat de adviesverlening steeds aangepast is aan uw concrete behoeften. Wij investeren in een lange termijnrelatie om u steeds zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wil u zelf een beter inzicht krijgen in het kluwen van regels waar uw onderneming rekening mee moet houden, dan maken wij voor u een analyse en synthese in een praktisch handboek op maat van uw onderneming en sector.

Bij Flexius vindt u een ware HR sparringpartner die u niet alleen vooruit helpt in de uitoefening van uw dagelijkse HR praktijk maar die u tevens bijstaat in uw persoonlijke ontwikkeling als HR professional.

Optimalisering van de variabele verloning
Twijfelt u nog over de toekenning van een loonbonus (“cao 90”), warranten of de nieuwe winstpremie? Laat u niet afschrikken door de complexe reglementering en start vandaag nog met een moderne en aantrekkelijke toekenning van de variabele verloning.

Sinds 2008 kunnen ondernemingen uit de particuliere sector en sommige openbare instellingen een fiscaal gunstige loonbonus toekennen aan (een deel van) het personeel, de zogenoemde cao 90.

Sinds 2018 kunnen ondernemingen er ook voor kiezen om een winstpremie toe te kennen aan hun personeel.

Daarnaast blijven ook warranten een zeer aantrekkelijke wijze van toekenning van (variabele) verloning.

Sprekende cijfers

Onderstaande cijfers illustreren zeer concreet de optimaliseringsmogelijkheden aan de hand van de in 2018 maximaal toe te kennen loonbonus “cao 90” (€ 3.313 bruto).

optimalisering variabel loon 2018

Maak je keuze en ga over tot implementatie

Elk van deze 3 instrumenten kent eigen regels voor implementatie en toekenning.

Flexius staat u bij in het maken van de juiste keuze en de correcte implementatie.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

Bent u sterk in thuiswerk?

Voor elke thuiswerker bent u verplicht over een geschreven overeenkomst/bijlage aan de arbeidsovereenkomst te beschikken. Bovendien moet in de meeste gevallen een aanpassing gebeuren aan het arbeidsreglement en kunnen ook andere organisatorische wijzigingen wenselijk zijn.

Flexius helpt u graag op weg om van uw thuiswerk project een succes te maken. U kiest zelf welke aanpak u het beste ligt:

REVIEW

Zijn uw overeenkomsten/bijlage telewerk correct en volledig? Wij kijken uw documenten na en geven feedback: wat moet worden toegevoegd, wat kan beter geformuleerd worden, wat mag er eventueel uit,…

ASK A CONSULTANT

Wij stellen voor u een overeenkomst/bijlage telewerk op die voldoet aan de wettelijke vereisten en de wensen van het bedrijf en passen uw arbeidsreglement aan.

DO IT YOURSELF

U volgt onze opleiding “Sterk in thuiswerk” waarin u een overzicht krijgt van de na te leven regelgeving inzake thuiswerk. Dit on demand opleiding bestaat uit 2 delen:

 • een juridisch luik met een overzicht van de wettelijke voorschriften die u moet naleven wanneer u wenst te starten met thuiswerken. Belangrijke aandacht wordt besteed aan de (bijlage aan de) arbeidsovereenkomst, arbeidsongevallen en forfaitaire onkostenvergoedingen die u aan de thuiswerker kan betalen. Ook het occasionele telewerken (wet werkbaar en wendbaar werk) wordt toegelicht (120 min.).
 • een HR-luik met tal van nuttige tips & tricks om van uw thuiswerk project een succes te maken (ca. 60 min.).

Daarnaast kan u een modelovereenkomst telewerk en een template Policy telewerk, inclusief forfaitaire onkostenvergoeding verbonden aan thuiswerk downloaden om zelf meteen aan de slag te gaan. Deze aanpak biedt als voordeel dat u zelf leert waarom bepaalde clausules worden opgenomen. Bovendien kan u de templates meteen aanpassen op maat van de wensen en behoeften van het bedrijf.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte

Is uw arbeidsreglement up to date?
Zodra u 1 werknemer in België tewerkstelt, bent u verplicht een arbeidsreglement op te stellen. Bij een controle vanwege de inspectiediensten, is het arbeidsreglement vaak een van de eerste documenten die worden opgevraagd.

Het arbeidsreglement moet verplicht een aantal vermeldingen bevatten. Daarnaast staat het de werkgever vrij een aantal concrete afspraken in het arbeidsreglement op te nemen, uiteraard mits het naleven van de procedure tot aanpassing van het arbeidsreglement.

Meer en meer stellen wij vast dat werkgevers het belang inzien van een arbeidsreglement dat niet alleen voldoet aan de wettelijke vereisten, maar dat tegelijkertijd een aantal afspraken concretiseert en op die manier afdwingbaar maakt.

 • Bevat uw arbeidsreglement alle verplichte vermeldingen ?
 • Bevat uw arbeidsreglement de nodige aanpassingen ingevolge het eenheidsstatuut ?
 • Bevat uw arbeidsreglement de nodige aanpassingen ingevolge de gewijzigde welzijnswetgeving ?
 • Is uw arbeidsreglement inspectie-proof ?
 • Is uw arbeidsreglement geoptimaliseerd waar mogelijk?
 • Laat uw arbeidsreglement flexibel werken toe ?
 • Laat uw arbeidsreglement bepaalde controles van de werknemers toe (gebruik van internet & e-mail, alcohol- en drugsgebruik,…)?
 • Laat uw arbeidsreglement het toepassen van interne sancties toe ?

FleXius kijkt dit voor en/of met u na! U kiest zelf welke aanpak u het beste ligt:

REVIEW

Wij kijken uw arbeidsreglement na en geven feedback: wat moet worden toegevoegd, wat kan beter geformuleerd worden, wat mag er eventueel uit,…

ASK A CONSULTANT

Wij formuleren voor u een aangepast arbeidsreglement.

DO IT YOURSELF

Wij organiseren een infosessie voor u en uw team en leren hoe jullie zelf het arbeidsreglement kunnen aanpassen en optimaliseren. Hierbij worden een aantal nuttige voorbeeldclausules aangereikt met de mogelijkheid om het aangepaste arbeidsreglement door ons te laten reviewen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

Klaar voor de sociale inspectie?
 • Zijn uw processen, documenten, praktijken in lijn met de wettelijke regels ? Wij kijken het voor u na en geven tips en advies waar bijsturing wenselijk / noodzakelijk is.
 • Bent u klaar voor een bezoek van de sociale inspectie ?
 • Is uw arbeidsreglement geoptimaliseerd ?
 • Weet u tot waar de bevoegdheden van de inspecteur reiken ?

Flexius kijkt na of uw contracten, arbeidsreglement en andere praktijken in overeenstemming zijn met de geldende sociale wetgeving. Wij kunnen u ook bijstaan tijdens de controle en erna en adviseren u bij problemen over te nemen stappen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

Een bezoek van de sociale inspectie hoeft niet per se een drama te zijn…

EHBO - Eerste Hulp Bij Ontslag

Afscheid nemen kan pijn doen; vermijd dat een ontslag écht pijnlijk wordt

Flexius staat u bij in uw concrete ontslagdossiers:

 • Beoordeling van uw ontslagdossier: voldoende motivering ? Ontslagbescherming ?
 • Berekenen opzeggingstermijn
 • Berekenen verbrekingsvergoeding en ontslagkost, met advies tot optimalisering
 • Onderhandelen en opstellen van een dadingsovereenkomst na ontslag
 • Verplichtingen bij ontslag: vertrekvakantiegeld, uitwinningsvergoeding, sollicitatieverlof, outplacement, SWT,…
 • Betwistingen i.k.v. ontslag (termijn, vergoeding, motivering,…)
 • Heeft de werknemer recht op outplacement ?
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte.

 

 

HEEFT U OOK EEN VRAAG VOOR ONS?

Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend voor meer informatie.

Flexius hanteert transparante tarieven die vooraf duidelijk gecommuniceerd worden aan de klant, zowel bij kleine eenmalige vraagjes als bij grotere projecten.

Trouwe klanten die vooraf “credits” aankopen, worden hierbij beloond met verlaagde tarieven. Bij het einde van elk kwartaal, ontvangen zij een gedetailleerd overzicht van geleverde prestaties en gebruikte credits. Vooraf worden steeds duidelijke afspraken gemaakt, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Pin It on Pinterest