Hoe vermijd je onnodige belastingen op de bedrijfsgsm?

15 augustus 2018Compensation & Benefits

Sinds 1 januari 2018 hanteren RSZ en fiscus dezelfde vaste waardering van het voordeel van alle aard (“VAA”) voor de terbeschikkingstelling van een telefoontoestel en een telefonie- en/of internet abonnement.

Ik stel vast dat heel wat bedrijven deze bedragen systematisch hebben overgenomen in de loonfiches, terwijl dit niet altijd nodig is. Hoe zorg je er nu voor dat je medewerkers niet onnodig RSZ en belastingen betalen op de gsm of smartphone?

(1) Het VAA moet enkel worden toegepast wanneer privé-gebruik toegelaten is. Door privé-gebruik te verbieden, ontstaat er geen (para)fiscaal belastbaar voordeel voor de werknemer. Let op, dit verbod moet ook effectief worden gecontroleerd en waar nodig gesanctioneerd. Dit standpunt wordt gedeeld door RSZ en fiscus.

(2) Wanneer de kosten van telefonie en/of internet worden doorgerekend aan de medewerker, dan moet geen VAA voor telefonie en internet worden toegepast. Dit standpunt wordt gedeeld door RSZ en fiscus.

NIEUW: door een split billing voor telefoon én internet toe te passen, vervalt niet enkel het VAA voor de abonnementskosten, maar ook het VAA voor het toestel!

Let op: “split billing” wordt in dit geval heel eng gedefinieerd. Zo moet de facturatie aan de werknemer rechtstreeks gebeuren door de maatschappij. De kosten achteraf aan de medewerker doorrekenen, volstaat niet. Daarnaast moet niet alleen voor het telefoniegebruik maar ook voor het internetgebruik een uitsplitsing gebeuren. Het gebruik van dual sim wordt dan weer gelijkgesteld met “split billing”.

Intussen is de RSZ de fiscus gevolgd, zij het met minder strikte voorwaarden:

Wanneer de werkgever een systeem instelt waarbij de werknemer op een correcte manier zijn volledige privé-telefoongebruik betaalt, dan moet geen voordeel voor het telefoonabonnement (4,00 EUR per maand) en evenmin een voordeel voor het toestel (3,00 EUR per maand) aangegeven worden. Het speelt daarbij geen rol welk systeem gehanteerd wordt (2 SIM-kaarten, een systeem waarbij de werknemer met een toets aangeeft dat het een privé-gesprek betreft, een verantwoord forfait voor beroepsgebruik waarbij de werknemer het verbruik boven dat forfait betaalt, …), en ook niet of de werknemer zijn privé-aandeel rechtstreeks betaalt aan de provider of aan zijn werkgever.”

 

In deze video fris je in 1 minuut de basisprincipes op:

Bron: Addendum 24 mei 2018 bij circulaire 2017/C/82 van 13 12 2017 betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement.

Instructies van de RSZ.

Opleiding volgen over dit thema?

 595,00 excl. btw

Pin It on Pinterest

Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP.