Jaarlijkse Vakantie

13 september 2014Afwezigheden

Wist je dat…

  • Tot op heden werknemers die na een deeltijdse tewerkstelling (o.b.v. een deeltijdse arbeidsovereenkomst, maar ook in het kader van tijdskrediet en themaverloven), hun prestaties verhogen (al dan niet tot een voltijdse tewerkstelling) geen recht hadden op 4 weken vakantie omdat zij slechts vakantierechten hadden opgebouwd in hun (lager) stelsel ? Dat deze werknemers voordien niet konden genieten van de aanvullende vakantie ?
  • Het KB van 29 augustus 2013 hierin verandering brengt vanaf 1 januari 2013?
  • Voortaan deeltijdsers die voltijds beginnen te werken, recht hebben op aanvullende vakantie? Zij krijgen dus recht op 4 weken vakantie, ook al hebben zij slechts deeltijdse vakantierechten opgebouwd in het wettelijk stelsel ?
  • Voortaan deeltijdsers die tijdens het vakantiejaar, hun arbeidsstelsel verhogen met ten minste 20 % van een voltijds arbeidsstelsel ten opzichte van het gemiddelde van zijn arbeidsstelsel(s) tijdens het vakantiedienstjaar recht krijgen op 4 weken vakantie in hun stelsel, ook al hebben zij slechts lagere deeltijdse rechten opgebouwd ? Dit geldt wel enkel voor de deeltijdser voor wie de berekening van de duur van de vakantie ten opzichte van zijn arbeidsstelsel tijdens het vakantiedienstjaar leidt tot een tekort van ten minste vier dagen vakantie om aanspraak te kunnen maken op vier weken vakantie.
  • Het KB van 29 augustus 2013 uitdrukkelijk bevestigt dat wie zijn activiteiten hervat of aanvat niet alleen in het jaar van aanvatten/hervatten, maar ook in het volgende jaar recht heeft op aanvullende vakantie ?
  • Er nog een hele reeks andere wijzigingen aan onze vakantiewetgeving op het programma staan ?

Opleiding volgen over dit thema?

Wil je helemaal mee zijn met de vakantiewetgeving anno 2024?

In deze opleiding leer je op 1 dag hoe je de vakantierechten van je werknemers correct berekent, hoe je het vakantiegeld uitbetaalt en verrekent, en hoe je omgaat met de samenloop van vakantie en andere afwezigheden.

Na deze opleiding ben je helemaal op de hoogte van de nieuwste regels en kan je je werknemers een duidelijk antwoord geven op al hun vragen over hun vakantie. Je krijgt ook een handig naslagwerk met alle informatie en handige schema’s. Lees meer…

 595,00 excl. btw

Pin It on Pinterest