OPLEIDING JAARLIJKSE VAKANTIE

Op 1 dag leer je zelf vlot vakantierechten berekenen, weet je hoe een vakantieattest moet lezen en verrekenen en ken je de impact van een vermindering van prestaties.

🤓 Op 1 dag leer je hoe je de vakantierechten van je werknemers correct berekent, hoe je het vakantiegeld uitbetaalt en verrekent, en hoe je omgaat met de samenloop van vakantie en andere afwezigheden.

🏆 Na deze opleiding ben je helemaal op de hoogte van de nieuwste regels en kan je je werknemers een duidelijk antwoord geven op al hun vragen over hun vakantie. Je krijgt ook een handig naslagwerk met alle informatie en handige schema’s.

🔝 De trainer van deze opleiding is een jurist die complexe, technische materie in mensentaal kan omzetten. Ze leert je handige ezelsbruggetjes om de basics voor een en voor altijd onder de knie te krijgen

🤟Verkies je opleiding op locatie met persoonlijk contact met trainer en andere deelnemers?

🧮Met onze handige schema’s kan je nadien zelf aan de slag!

Benieuwd wat je na deze opleiding allemaal kent?

VAKANTIERECHTEN VAN JE WERKNEMERS: OP HOEVEEL VAKANTIEDAGEN HEEFT JE WERKNEMER RECHT EN HOE BEPAAL JE HET VAKANTIEGELD?

Je leert hoe je het aantal vakantiedagen per werknemer vastlegt. Hierbij kijken we naar de impact van voltijds/deeltijds werken en van onvolledige prestaties in het vakantiedienstjaar. Ook de bijzondere systemen van jeugdvakantie seniorvakantie en aanvullende vakantie (“Europese vakantie”) komen aan bod.

Loopt de vakantieplanning vlotjes bij jullie? Of heb je toch nood aan wat kapstokken en afspraken? We bekijken ook de mogelijkheden tot overdracht van vakantiedagen met bijzondere aandacht voor de nieuwe regels die overdracht van vakantiedagen op het einde van het jaar uitdrukkelijk toelaten.

Tot slot komt ook het financiële luik aan bod: het dubbel en aanvullend vakantiegeld dat bedienden ontvangen in het tweede kwartaal van het vakantiejaar. Hoe wordt dit berekend? Welke loonelementen zitten wel/niet in de berekeningsbasis en wat is de impact van voltijds/deeltijds werken en van onvolledige prestaties in het vakantiedienstjaar?

IMPACT VAN VERANDERING VAN WERKGEVER: VAKANTIEGELD AFREKENEN EN VERREKENEN

Afrekenen vakantiegeld bij uit dienst

Verrekenen vakantiegeld bij nieuwe werkgever

DECEMBERAFREKENING

Vaststellen (saldo) vakantierechten bij vermindering van prestaties

Afrekenen in december

Recente wijzigingen onder de aandacht

Vragen waarop je een antwoord krijgt

🤷‍♀️ Wanneer wordt vakantie omgeboekt naar ziekte en moet je dan automatisch gewaarborgd loon betalen?
🤷‍♀️ Is vakantie nu wel of niet overdraagbaar naar volgend kalenderjaar?
🤷‍♀️ Hoe verreken je het enkel vakantiegeld dat je werknemer ontving van een vorige werkgever?
🤷‍♀️ Wat is de impact van progressieve werkhervatting op de vakantierechten?
🤷‍♀️ Moet je een decemberafrekening doen bij progressieve werkhervatting?

Pin It on Pinterest