OPLEIDING THUISWERK

STERK IN THUISWERK

Wat is thuiswerken? Wat is telewerken en vanaf wanneer moeten welke regels nageleefd worden? Hoe begin je eraan? Wat bij een arbeidsongeval? Kan telewerken in het buitenland?

In deze opleiding krijg je een overzicht van het wettelijk kader rond thuiswerken en de zaken die je zeker moet regelen. Tegelijkertijd bekijken we ook een aantal aandachtspunten om van je thuiswerk-project een echt succes te maken.

Na deze opleiding weet je welke stappen je moet ondernemen om vlot thuiswerk te implementeren in jouw organisatie.

Je downloadt ook gratis de bij deze opleiding horende slides, templates en modellen opleiding thuiswerk:

 • Template bijlage aan de arbeidsovereenkomst
 • Template thuiswerk policy, inclusief afspraken over thuiswerkvergoedingen

Benieuwd naar deze opleiding?

Ontdek hier de eerste les van de on demand opleiding gratis.

Download gratis onze checklist verplichtingen bij het invoeren van thuiswerk 2021.

Opleiding thuiswerk

Deze opleiding bestaat uit een juridisch en een HR-luik : hoe creëer ik een wettelijk correct systeem van thuiswerken en hoe ga ik hier HR-gewijs mee om?

Onderzoek heeft aangetoond dat juridische omkadering, bedrijfscultuur, communicatie en leadership de grootste struikelblokken zijn bij het invoeren van thuiswerk. Ook samenwerken en kennisdeling behoren meer en meer tot de bezorgdheden van thuiswerkende ondernemingen.

De nieuwe cao 149 over het verplichte thuiswerken naar aanleiding van corona, doet weer vele nieuwe vragen rijzen. Daarnaast is het ook niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen het structureel telewerken van cao 85 en het occasioneel telewerken van de wet werkbaar en wendbaar werk. Wij hebben alle teksten voor u geanalyseerd, gestructureerd en in een handig overzicht gegoten. Je downloadt dit gratis op onze website. 

Ook de nieuwe standpunten van fiscus en RSZ rond onkostenvergoedingen en terbeschikkingstelling van werkmateriaal worden toegelicht. Een handig overzicht vind je alvast hier.

Deze training biedt daarom een antwoord op de vele vragen die rond thuiswerk kunnen rijzen:

 • Wat zijn de verplichtingen van de werkgever bij thuiswerk ?
 • Is een risicoanalyse vereist? Wat is de rol van het CPBW?
 • Kan iedereen, elke functie thuiswerken ?
 • Is een speciale (arbeids)overeenkomst nodig met werknemers die thuiswerken ?
 • Moet de werkgever policies rond thuiswerken opstellen ?
 • Mag de werknemer van op café “thuiswerken” ?
 • Kan de werknemer thuiswerken vanuit het buitenland ?
 • Mag een arbeidsongeschikte werknemer thuiswerken?
 • Welke regels zijn van toepassing op het corona tele-thuiswerken?
 • Telewerken en glijtijden: hoe gaat dat samen?
 • Welke zaken zet de werkgever best op papier wanneer de werknemers thuiswerken ?
 • Is de thuiswerker nog verzekerd tegen arbeidsongevallen ?
 • Is de werkgever verplicht een onkostenvergoeding te betalen voor de dagen thuiswerk ?
 • Wanneer eindigt de werkdag wanneer de werknemer van thuis werkt ? Wat met overuren ?
 • Kunnen deeltijdse werknemers thuiswerken?
 • Hoe controleert de werkgever zijn werknemers wanneer ze van thuis uit werken ?
 • Wat als de leidinggevende de controle niet kan loslaten ?
 • Hoe bereiden we ons als onderneming voor op het invoeren van thuiswerk ?
 • Wat zijn mogelijke struikelblokken en hoe kan je deze voorkomen ?

Wij raden deze opleiding aan voor HR-medewerkers, HR-business partners, HR-managers, leidinggevenden, boekhouders, (nieuwe) personeelsmedewerkers, payroll medewerkers, bestuurders.

 • Wordt in jouw onderneming al van thuis gewerkt en wil je zeker zijn dat dit juridisch correct verloopt ?
 • Willen jouw werknemers van thuis werken, maar bestaat er nog onvoldoende draagvlak bij het management of de leidinggevenden ?
 • Wil je starten met thuiswerken, eventueel met een pilootproject ?
 • Wens je jouw HR-beleid af te stemmen op een thuiswerkende organisatie ?
 • Wil je een antwoord op al je praktische toepassingsvragen rond thuiswerken (is de telewerker verzekerd bij een arbeidsongeval? mag telewerken in het buitenland? Mag de werkgever telewerk weigeren? heeft de telewerker recht op een onkostenvergoeding? …)

Dan is onze opleiding sterk in thuiswerk iets voor jou.

Data & Locaties

Deze opleiding wordt georganiseerd op volgende data en locaties, telkens van 9:00 tot 17:00:

 • Vrijdag 24 november 2023 – Online – Teams vergadering (€ 450)

Je krijgt van ons

 • 1 dag interactieve training van een professionele trainer
 • Cursusmateriaal, inclusief tips & tricks om je nadien zelf verder te verdiepen in de materie
 • 1 uur gratis individueel advies op afstand
 • 3 weken onbeperkt toegang tot de “Videotheek arbeidsrecht
Ingevolge Covid-19 zetten wij momenteel volledig in op online leren en worden geen opleidingen op locatie ingepland. 

Deze opleiding wordt gegeven door Els De Coninck. Els heeft een passie voor arbeidsrecht die ze vol enthousiasme overdraagt op de deelnemers.

De troeven van Els:

 • Licentiaat rechten met bijkomende master sociaal recht
 • 15 jaar professionele ervaring in arbeidsrecht en HR als advocaat, trainer, adviesverlener, consultant, interim manager
 • Els heeft in verschillende organisaties meegewerkt aan de introductie van “het nieuwe werken” en de implementatie van telewerk
 • Els vertaalt juridische regels naar concrete en praktische mensentaal
 • Els brengt het sociaal recht tot leven. Zij brengt geen droge materie, maar toffe toepassingen en praktijkvoorbeelden, gekruid met de nodige HumoR.

 

Na inschrijving, kan je onderstaande documenten gratis downloaden in de databank templates en modellen.

Eens besteld, ontvang je per mail een link om het document in word te downloaden. Je kan de documenten ook een jaar lang downloaden via je persoonlijk account.

 

MODEL POLICY THUISWERK

Policy

Waarde: € 250

MODEL BIJLAGE THUISWERK

Waarde: € 95

SLIDES OPLEIDING THUISWERK

Slides

Waarde: € 50

Pin It on Pinterest

Deel deze informatie met je collega's!