Bestrijding loonkloof mannen – vrouwen

Bestrijding loonkloof mannen – vrouwen

Bestrijding loonkloof mannen – vrouwen Ondanks alle wetgeving inzake gelijke behandeling, er nog steeds een belangrijke loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen ? Dat vrouwenlonen 15 à 25% onder het gemiddelde blijven van het mannenloon ? De wet van 22 april 2012...

Pin It on Pinterest