Een zieke werknemer heeft recht op 30 dagen gewaarborgd loon en dit ongeacht zijn statuut (arbeider of bediende). Vaak denkt men nochtans dat arbeiders slechts recht hebben op 14 dagen gewaarborgd loon. Vanwaar dit misverstand? Vanaf de 15de dag ziekte, komt de mutualiteit al tussen in het gewaarborgd loon. Ook de arbeider heeft recht op 30 dagen gewaarborgd loon, maar de kost wordt niet integraal door de werkgever gedragen.

Voor arbeiders verloopt de periode van gewaarborgd loon in 3 periodes:

  • Week 1: werkgever betaalt het bruto loon aan 100%
  • Week 2: werkgever betaalt het bruto belastbaar loon, dus het loon zonder RSZ werknemer. Voor een arbeider wordt de RSZ berekend op het loon aan 108%. 13,07% wordt daardoor 14,12% waardoor de werkgever slechts 85,88% van het loon betaalt.
  • Resterende 16 dagen: de werkgever betaalt het bruto belastbaar loon, maar ook de mutualiteit komt al tussen. De uitkering van de mutualiteit bedraagt 60% van het RIZIV-loon. Tot dat bedrag moet de werkgever dus slechts aanvullen tot 85,88% en betaalt de werkgever maar 25,88%. Enkel voor het deel van het loon boven de RIZIV-grens, betaalt de werkgever 85,88% van het loon van de werknemer.

Voor bedienden ligt dat een pak eenvoudiger. De werkgever betaalt 1 maand loon door aan de zieke werknemer. Pas nadien valt de bediende terug op een uitkering van de mutualiteit.

Let op: voor bedienden met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur/bepaald werk korter dan 3 maanden geldt hetzelfde systeem als voor de arbeiders. Voor deze bedienden geldt bovendien ook dezelfde anciënniteitsvoorwaarde als voor arbeiders: de werknemer heeft pas recht op gewaarborgd loon als hij minstens 1 maand anciënniteit heeft.

Denk eraan:

  1. Start de ziekte met een onderbroken arbeidsdag, dan telt deze dag niet mee in de periode van 30 dagen. Bij een arbeidsongeval is dat anders: onderbreekt de werknemer het werk ingevolge een arbeidsongeval, dan telt deze dag als eerste dag voor de telling van de loonwaarborg bij een arbeidsongeval.
  2. Voor de telling van de dagen werkhervatting, wordt een onderbroken dag als gewerkte dag geteld.
  3. Aangezien de arbeider bij ziekte al sneller een uitkering van de mutualiteit ontvangt, moet hij sneller zijn dossier bij de mutualiteit in orde brengen.

🤓 Ontdek op 1 dag het thema “ziekte” vanuit verschillende invalshoeken.

🏆 Na deze opleiding ben je weer mee met de rechten en plichten rond ziekte en afwezigheid en heb je een duidelijk overzicht met mogelijk te volgen pistes bij (langdurige) ziekte van een werknemer.

🔝 Je krijgt een handig overzicht met de verschillende mogelijkheden en aandachtspunten

🤟Verkies je opleiding op locatie met persoonlijk contact met trainer en andere deelnemers?

 595,00 excl. btw

Pin It on Pinterest

Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP.