Investeert u voldoende in het opleiden van uw personeel ?

13 mei 2013Actua update

Wist je dat…

  • Belgische bedrijven verplicht zijn om 1,9% van de loonkost te investeren in opleidingen ?
  • De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven dit controleert aan de hand van de sociale balansen die bedrijven jaarlijks invullen en neerleggen en dat voor 2008 – 2009 – 2010 – 2011 het quotum niet werd gehaald ?
  • Bij het niet halen van deze drempel op macro niveau bedrijven binnen de sectoren die geen cao hebben over de verhoging van de opleidingsinspanningen, als sanctie een bijkomende RSZ-bijdrage van 0,05 % moeten betalen ?
  • In het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2013 de lijst van sectoren verscheen die voor 2011 een boete van 0,05% op de loonmassa moeten betalen ?
  • Deze boete vanaf 2013 zou worden verdrievoudigd (0,15%) en worden geëvalueerd op niveau van de onderneming via de sociale balans, maar de regelgeving hiervoor nog niet werd aangepast ?
  • Volgens Europees onderzoek (CVTS) België in 2010 2,4% opleidingsinspanningen leverde en hiermee de tweede plaats bekleedt na Frankrijk ?
  • België dus wel de 1,9% haalt, maar dit niet blijkt uit de sociale balans die door (kleinere) bedrijven nog onvoldoende wordt ingevuld, met alle gevolgen van dien voor de sancties…

Pin It on Pinterest