OPLEIDING ARBEIDSDUUR

Op 1 dag wegwijs in de regels rond arbeidsduur, overuren en de juridische mogelijkheden tot invoering van een grotere flexibiliteit.

🤓 Op 1 dag krijg je inzicht in de regels inzake arbeidsduur en de werking van overuren en inhaalrust. We leggen ook uit hoe ondanks die strikte regels flexibiliteit ten behoeve van de werkgever én de werknemer mogelijk blijven.

🏆 Na deze opleiding weet je hoe je de uurroosters correct moet opmaken en hoe je (dure) overuren vermijdt. Je begrijpt welk systeem in jullie organisatie wordt toegepast en kan dit formaliseren in het arbeidsreglement.

🔝 De trainer van deze opleiding heeft als consultant al verschillende werkgevers begeleid in het correct implementeren van flexibele werkregelingen. Ook het arbeidsreglement wordt hierbij niet vergeten.

🤟Verkies je opleiding op locatie met persoonlijk contact met trainer en andere deelnemers?

🌱De war for talent, die win je (onder meer) door je mensen flexibiliteit te bieden qua planning van hun werk.

Benieuwd hoe je de wetgeving rond arbeidsduur flexibel toepast?

BEGRIPPENKADER

Flexicurity
Tijdsonafhankelijk werken
Arbeidsduur
Overuren
Inhaalrust
Wachtdienst
Pauze
Verplaatsingtijd

BESTAANDE SYSTEMEN VAN FLEXIBEL WERKEN

Werknemer,  uitzendkracht,  consultant, flexijobs
Bepaalde/onbepaalde duur
Vervanging
Voltijds/deeltijds
Vast / variabel
Tijdskrediet en themaverloven
Thuiswerk en telewerk

FINANCIËLE ASPECTEN

Korting op de bedrijfsvoorheffing voor de werknemer

Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing bij overuren, ploegenarbeid, volcontinue systeem, nachtarbeid

Collectieve arbeidsduurvermindering en RSZ-korting

UIT TE WERKEN SYSTEMEN VAN FLEXIBEL WERKEN

Glijtijden
Variabele uurroosters
Piek- en dalroosters (kleine flexibiliteit)
Nieuwe arbeidsregelingen (grote flexibiliteit)

ARBEIDSDUUR EN WELZIJN

Work-life balance
Stress en burn-out
Recht op deconnectie
4-dagen werkweek
Wisselend weekregime
Flexibele werkregeling voor zorgdoeleinden (cao 162)

Vragen waarop je een antwoord krijgt

🤷‍♀️ Kan ik overuren laten uitbetalen?
🤷‍♀️ Kunnen we de lonen optimaliseren via overuren?
🤷‍♀️ Hoe werken glijtijden en variabele uurroosters?
🤷‍♀️ Is tijdsregistratie verplicht?
🤷‍♀️ Is de 4-dagen werkweek een recht?

Pin It on Pinterest

Deel deze informatie met je collega's!