OPLEIDING LOONBEREKENING, LOONBELEID EN LOONOPTIMALISERING

OP 1 DAG (9:00-17:00) DE LOONLIJN BINNENSTEBUITEN GEDRAAID ÉN TAL VAN TIPS & TRICKS VOOR EEN AANTREKKELIJK LOONBELEID.

Na het volgen van deze opleiding heb je de nodige inspiratie & tools in handen om zelf aan de slag te gaan!

Vragen waarop je een antwoord krijgt

 • Hoe werkt een bruto-netto berekening?
 • Wat is de sociale werkbonus?
 • Wat is de bijzondere bijdrage sociale zekerheid?
 • Worden premies zwaarder belast?
 • Waarom komt een VAA (voordeel alle aard) eerst in plus en dan in min op de loonbrief?
 • Wat is het voordeel van warranten?
 • Hoe werkt het cafetariaplan?
 • Is het mobiliteitsbudget interessant voor ons?

Tools & templates

Je krijgt toegang tot volgende tools & templates om zelf meteen aan de slag te gaan:

 • Excel rekentool bonus – cao 90 – warranten
 • Excel rekentool bruto-netto
 • Variabelen berekening bruto-netto 2024

 595,00 excl. btw

  In een eerste deel frissen we de principes op inzake de loonsverwerking. We brengen de mechanismen van RSZ-bijdragen, bedrijfsvoorheffing en personenbelasting in herinnering en zoomen in op de loonberekening.

   Vervolgens bekijken we de verschillende beloningselementen, met grote aandacht voor trending topics zoals het cafetariaplan, de speed pedelec en het mobiliteitsbudget. Komen daarnaast ook aan bod: de verschillende onkostenvergoedingen, warranten, cao n° 90, innovatiepremies, geschenken en cheques, aanvullende kinderbijslag, bring your own device, enz.

    We bekijken mogelijke hindernissen waarmee je geconfronteerd wordt wanneer je een nieuw loonbeleid wil invoeren of een bestaand loonbeleid wil wijzigen en geven we u praktische tips om hiermee om te gaan. We bespreken in dit kader onder meer de loonnorm, de Loonbeschermingswet, het discriminatieverbod, het verbod op eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, de beperkingen aan de mogelijkheid om bestaande voordelen te vervangen.

     Tot slot wordt ook de rol van het sociaal overleg toegelicht, samen met de wijze waarop je de nieuwigheden best kan formaliseren. Kies je best voor een policy, een aanpassing van het arbeidsreglement of een invoering bij cao ?

     Pin It on Pinterest

     Deel deze informatie met je collega's!