OPLEIDING LOONBEREKENING, LOONBELEID EN LOONOPTIMALISERING

Op 1 dag de loonlijn binnenstebuiten gedraaid.

Je keert huiswaarts met tal van ideeën om de lonen te optimaliseren

🤓 Op 1 dag krijg je inzicht in de bruto – netto loonsverwerking en de verschillende manieren  om je werknemers te “belonen”. Ook het cafetariaplan en het mobiliteitsbudget komen aan bod.

🏆 Na deze opleiding kan je vol vertrouwen de vragen van je medewerkers beantwoorden en begrijp je de loonsverwerking van A tot Z.

🔝 De trainer van deze opleiding is een jurist die goochelt met cijfers en berekeningen. Ook loonfiscaliteit en sociale zekerheid hebben voor haar weinig geheimen. Ze legt het je allemaal uit, tot 2 cijfers na de komma.

🤟Verkies je opleiding op locatie met persoonlijk contact met trainer en andere deelnemers?

🧮Met onze handige excel rekentool ga je nadien zelf aan de slag!

Benieuwd wat er zich afspeelt achter de schermen van de loonberekening?

VAN BRUTO NAAR NETTO

In een eerste deel ontleden we de loonsverwerking van bruto naar netto. We brengen de mechanismen van RSZ-bijdragen, bedrijfsvoorheffing en personenbelasting in herinnering en zoomen in op verschillende componenten van de loonberekening.

LOONBESTANDDELEN

Vervolgens bekijken we de verschillende beloningselementen, met grote aandacht voor trending topics zoals het cafetariaplan, de speed pedelec en het mobiliteitsbudget. Komen daarnaast ook aan bod: de verschillende onkostenvergoedingen, warranten, cao n° 90, innovatiepremies, geschenken en cheques, aanvullende kinderbijslag, bring your own device, enz.

WETTELIJK KADER

​We bekijken mogelijke hindernissen waarmee je geconfronteerd wordt wanneer je een nieuw loonbeleid wil invoeren of een bestaand loonbeleid wil wijzigen en geven we u praktische tips om hiermee om te gaan.

ROL VAN HET SOCIAAL OVERLEG

Tot slot wordt ook de rol van het sociaal overleg toegelicht, samen met de wijze waarop je de nieuwigheden best kan formaliseren. Kies je best voor een policy, een aanpassing van het arbeidsreglement of een invoering bij cao ?

Vragen waarop je een antwoord krijgt

🤷‍♀️ Hoe werkt een bruto-netto berekening?
🤷‍♀️ Wat is de sociale werkbonus?
🤷‍♀️ Wat is de bijzondere bijdrage sociale zekerheid?
🤷‍♀️ Worden premies zwaarder belast?
🤷‍♀️ Waarom komt een VAA (voordeel alle aard) eerst in plus en dan in min op de loonbrief?
🤷‍♀️ Wat is het voordeel van warranten?
🤷‍♀️ Hoe werkt het cafetariaplan?
🤷‍♀️ Is het mobiliteitsbudget interessant voor ons?

Pin It on Pinterest

Deel deze informatie met je collega's!