Telewerk anno 2021

Telewerk anno 2021

Telewerk anno 2021 Als er 1 sociaal-juridisch topic in beweging is dezer dagen, dan is dat wel het thuiswerken. Niet alleen is er de dagdagelijkse uitdaging voor organisaties, werknemers, leidinggevenden,… om het werk zoveel als mogelijk van thuis te regelen en hier...

Nieuwe cao corona telewerk

Nieuwe cao corona telewerk Wist je dat… Telewerk al sinds 1 juli 2006 geregeld is in cao 85 inzake structureel telewerk? Sinds 1 februari 2017 er een wettelijke regeling is rond occasioneel telewerk in de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk? Er...

Onkostenvergoeding thuiswerk

Onkostenvergoeding thuiswerk Wist je dat… Een onkostenvergoeding bij telewerk niet verplicht is? Het Hof van Cassatie verduidelijkt in haar arrest van 5 oktober 2020 dat wanneer geen geschreven afspraken gemaakt werden over het telewerk, laat staan over een...

Pin It on Pinterest