Telewerk anno 2021

Telewerk anno 2021

Telewerk anno 2021 Als er 1 sociaal-juridisch topic in beweging is dezer dagen, dan is dat wel het thuiswerken. Niet alleen is er de dagdagelijkse uitdaging voor organisaties, werknemers, leidinggevenden,… om het werk zoveel als mogelijk van thuis te regelen en hier...

Nieuwe cao corona telewerk

Nieuwe cao corona telewerk Wist je dat… Telewerk al sinds 1 juli 2006 geregeld is in cao 85 inzake structureel telewerk? Sinds 1 februari 2017 er een wettelijke regeling is rond occasioneel telewerk in de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk? Er...

Onkostenvergoeding thuiswerk

Onkostenvergoeding thuiswerk Wist je dat… Een onkostenvergoeding bij telewerk niet verplicht is? Het Hof van Cassatie verduidelijkt in haar arrest van 5 oktober 2020 dat wanneer geen geschreven afspraken gemaakt werden over het telewerk, laat staan over een...

Federaal Regeerakkoord 2020

Federaal Regeerakkoord 2020 Initieel 84 blzn. Regeerakkoord; na bewerking 97. Heel wat maatregelen kondigen zich aan. Op zich geen grote nieuwigheden, maar het hernemen van reeds eerder aangekondigde initiatieven. Komt er nog een eenheidsstatuut?   Wat ons...
Heb jij al een HR Sparringpartner ?

Heb jij al een HR Sparringpartner ?

Heb jij al een HR Sparringpartner ? Word ‘kampioen’ in je vakgebied door een combinatie van ‘training’ en ‘individuele coaching’. Je creëert een optimaal leereffect door “learning on the job” in samenwerking met je...
Hoe digitaal is jouw HR?

Hoe digitaal is jouw HR?

Hoe digitaal is jouw HR? cente studies hebben aangetoond dat HR ten opzichte van andere bedrijfsafdelingen achterblijft in het inzetten op automatisering en dit niet alleen in België maar in heel Europa. Om de andere bedrijfsprocessen niet onnodig te vertragen blijkt...

Pin It on Pinterest