Mobiliteitsoplossingen anno 2020

24 september 2020Mobiliteit

Vanmorgen woonde ik een livestream bij “HR Alert Mobility talk” over nieuwe mobiliteitsoplossingen. Genoeg voer om een blogje te schrijven met info die jou ongetwijfeld zal interesseren.

Week van de mobiliteit

Mobiliteitsoplossingen anno 2020

Wist je dat elk jaar van 16 tot 22 september de week van de mobiliteit wordt georganiseerd?

Dit jaar zag de Week van de Mobiliteit er omwille van de uitzonderlijke omstandigheden jammer genoeg wat anders uit. Tijdens dit festival van de duurzame mobiliteit worden normaal gezien over heel Vlaanderen tal van acties opgezet waarbij de publieke ruimte tijdelijk wordt veroverd door fietsers en voetgangers.

Ingevolge Covid-19 konden geen massa manifestaties gepland worden. Beperkte initiatieven werden wel georganiseerd en ook ik bracht de dochter vrijdag 18 september met de fiets naar school in het kader van de strapdag. Zondag brachten we een bezoekje aan de Zoo… met de trein want dat hoort zo op autoluwe zondag!

Thuiswerken als ultieme mobiliteitsoplossing

ThuiswerkDe week werd afgesloten met de nationale telewerkdag op 22 september. Ook hier is de impact van Covid-19 zichtbaar, maar dan in de omgekeerde richting. Telewerk als dé ultieme oplossing voor mobiliteitsproblemen werd nog nooit zoveel toegepast in organisaties als de voorbije maanden. En weet je wat zo goed is? Het zorgt er ook voor dat bedrijven volop bekijken om dat thuiswerken ook in het post-Covid-19-tijdperk deel te laten uitmaken van het HR-beleid in de organisatie. Onze opleiding “Sterk in telewerk” werd nog nooit zoveel bekeken!

Mobiel 21

Mobiliteit-Mobiel 21De hele pandemie lijkt een aantal transities in een stroomversnelling te brengen. Mobiel 21, onafhankelijk centrum met als doel het ontwikkelen en verspreiden van kennis die organisaties en beleidsmakers helpt om werk te maken van duurzame gedragsverandering spreekt van een mobiliteit-reset!

Innovatieve mobiliteitsoplossingen

Jaarlijks wordt de week van de mobiliteit ook aangegrepen om mobiliteit in het kader van het woon-werkverkeer in de picture te zetten. Wist je dat wij met z’n allen gemiddeld zo’n 192 uur per jaar in de auto doorbrengen?! Al meerdere jaren staat de modal shift of de multimodaliteit hoog op de politieke agenda en de laatste jaren werden grote stappen vooruit gezet met de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget.

Mobiliteitsvergoeding

Helaas ook stappen achteruit want het Grondwettelijk Hof sabelde de mobiliteitsvergoeding neer in haar arrest van 23 januari 2020. De wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding (“cash-for-car”) was geen lang leven beschoren en vanaf 1/12/2021 wordt de mobiliteitsvergoeding alweer afgeschaft. Geen drama als je ziet hoe weinig van deze regeling gebruik werd gemaakt.

Mobiliteitsbudget

Een groot deel van onze pijlen wordt momenteel gericht op het mobiliteitsbudget dat in tegenstelling tot de mobiliteitsvergoeding niet de focus legt op geld in ruil voor de auto, maar wel op alternatieven voor de wagen. De wettelijke verankering van de beoogde mobiliteitsshift, zeg maar. Dit werd geregeld in de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget.

En wie wet zegt, zegt wel eens complexiteit en onduidelijkheid. Helaas is dat ook voor deze regelgeving aan de orde. En dan spreek ik nog niet over de implementatie ervan. Je bent als organisatie bijna verplicht om voor de implementatie van het mobiliteitsbudget te gaan samenwerken met een externe dienstverlener die bij voorkeur met een gebruiksvriendelijke app zorgt voor het monitoren en opvolgen van het mobiliteitsbudget in jouw organisatie.

Dergelijke spelers verschijnen meer en meer in het ondernemerslandschap en tot mijn vreugde zie ik dat ze ook steeds beter beseffen dat multimodaliteit voor bedrijven meer is dan werknemers een budget geven om verplaatsingen te maken. Het mobiliteitsbudget betekent ook dat er een duidelijke rapportering nodig is met een duidelijk onderscheid naargelang het gebruik professioneel, privé dan wel woon-werk gerelateerd is. Want dat is dan weer voor onze loonsverwerking van groot belang. En ook hier is complexiteit en gebrek aan uniformiteit helaas een boosdoenertje.

Total cost of ownership (TCO)

Starten met een mobiliteitsbudget vraagt een weloverwogen keuze waarbij je onder meer zal moeten zoeken naar een manier om de TCO te bepalen. Vanmorgen werd door mevrouw Sofie Iliano, Legal Manager bij Partena nog maar eens bevestigd dat dit geen exacte wetenschap is. Je bepaalt als bedrijf zelf hoe je de TCO bepaalt. Uiteraard moet je zorgen voor een consequent systeem dat bij een eventuele controle objectief kan worden verantwoord.

Besteding van het mobiliteitsbudget

Wat de besteding van het budget dan betreft, verwijst de regelgeving naar de zogenoemde 3 pijlers:

  1. Pijler 1: milieuvriendelijke bedrijfswagen
  2. Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten
  3. Pijler 3: cash

Een echte aanrader op dit punt is de website van de federale overheid www.mobiliteitsbudget.be. Prachtig resultaat van een samenwerking tussen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Financiën, de FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Mogelijke dienstverleners

Skipr

Mobiliteitsbudget - SkiprMevrouw Maroussia Collette gaf tijdens deze livestream toelichting over Skipr, een platform dat toelaat het mobiliteitsbudget te implementeren in je organisatie. Hun systeem zorgt voor duidelijke rapportage rond het gebruik van het mobiliteitsbudget met een onderscheid naargelang dit hetzij zuiver privé, hetzij zuiver professioneel, hetzij woon-werk gerelateerd is. Top! Want dit heb je nodig voor de correcte verwerking in de lonen van de alternatieve mobiliteitsvoordelen.

My Move

Mobiliteitsbudget - MY MOVE

De heer James Dereere gaf toelichting over My Move, eveneens een platform dat u helpt om “Mobility as a service” te implementeren.

Tot slot werd het Vlaams Pendelfonds vertegenwoordigd tijdens dit evenement door de heer Luc De Ryck, Adviseur – Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse Overheid). Hij bracht een positief verhaal over hoe je bepaalde projecten in de organisatie gericht op mobiliteits-innovatie, kan laten subsidiëren. Waar initieel het Pendelfonds gericht was op het stimuleren van de fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer, komen intussen ook ruimere projecten gericht op een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speed pedelec) in principe in aanmerking voor subsidiëring.

Mobiliteit-Pendelfonds

Kosten van aanpassingen infrastructuur, aankoop of leasing van fietsen, abonnementen op deelsystemen, communicatie rond sensibilisering van het personeel, fietsuitrusting,… kunnen tot 50% gesubsidieerd worden.

Spijtige kanttekening: je kan maar een dossier tot subsidiëring indienen als het fonds een oproep lanceert. Als fervent comp&benner hou ik deze website in de gaten. Wie wil er nu niet genieten van dergelijke subsidie-systemen?! De laatste oproep dateert helaas al van 2 jaar geleden (oktober 2018). Dit jaar gebeurde er nog geen oproep en de heer De Ryck verklaarde hierover dat dit komt omdat “de huidige minister nog niet heeft uitgemaakt wat ze met het Pendelfonds wil doen”. In een bericht van 24 januari 2020 liet Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters wel nog weten dat het Pendelfonds maar liefst 31,5 miljoen euro subsidies aan bedrijven heeft gegeven en dat zij op basis van een evaluatieverslag een beslissing zal nemen over eventuele aanpassingen aan het Pendelfonds.

Opleiding volgen over dit thema?

Opleiding cafetariaplan

🤓 Op 1 dag kom je alles te weten over het cafetariaplan: wat zijn de regels, hoe begin je eraan, waar moet je op letten.

🏆 Na deze opleiding ben je helemaal vertrouwd met de werking van het cafetariaplannen. Je begrijpt de voordelen maar ook de eventuele nadelen.

🔝 De trainer van deze opleiding is een jurist die van bij de start van het concept cafetariaplan betrokken was. Ze implementeerde al vele cafetariaplannen met verschillende dienstverleners. De juridische achtergrond én de achterliggende berekeningen hebben voor Els geen geheimen.

🤟Verkies je opleiding op locatie met persoonlijk contact met trainer en andere deelnemers?

🧮Met onze handige excel rekentool ga je nadien zelf aan de slag!

🌱 Ontdek hier de eerste les van de on demand opleiding gratis.

Pin It on Pinterest

Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP. Er is iets fout gegaan. Je wijziging is mogelijk niet opgeslagen. Probeer het opnieuw. Er is ook een kans dat je het bestand handmatig moet repareren en uploaden via FTP.