Onkostenvergoeding thuiswerk

Onkostenvergoeding thuiswerk Wist je dat… Een onkostenvergoeding bij telewerk niet verplicht is? Het Hof van Cassatie verduidelijkt in haar arrest van 5 oktober 2020 dat wanneer geen geschreven afspraken gemaakt werden over het telewerk, laat staan over een...
Telewerk

Telewerk

Telewerk Wist je dat… Thuiswerk werknemers toelaat een beter evenwicht te vinden tussen werk en privé-leven? Ook voor de onderneming thuiswerk zeer veel voordelen inhoudt, zoals tijdswinst, productiviteitsverbetering, kostenbesparing,… Yahoo tegen deze tendens...

Pin It on Pinterest